Thay đổi từ điển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Word 2013 mở một từ điển theo mỗi ngôn ngữ khi bạn xác định một từ (Xem lại > Định nghĩa). Nếu bạn tải về nhiều từ điển và từ điển bạn muốn không đang mở, bạn có thể chuyển đổi từ điển. Bí quyết là sử dụng Quản lý Ứng dụng của Tôi để điều khiển từ điển nào được thiết đặt thành "nhìn thấy được" và ẩn các từ điển khác.

(Trước tiên, bạn cần cài đặt một từ điển? Xem Cài đặt một từ điển.)

  1. Bấm Chèn > Ứng dụng cho Office.

Nút Ứng dụng của Tôi

  1. Hãy bấm Ứng dụng của Tôi > Quản lý Ứng dụng của Tôi.

Nối kết Quản lý Ứng dụng của Tôi

Quản lý Ứng dụng của Tôi sẽ mở ra trong một trình duyệt. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập vào.

  1. Với mọi từ điển bạn không muốn sử dụng, bên dưới Hành động, bấm Ẩn.

Ẩn ứng dụng cho Office

  1. Nếu từ điển bạn muốn sử dụng chưa có trong danh sách các ứng dụng nhìn thấy được, cạnh Hiện, bấm Ẩn.

Hiện các ứng dụng nhìn thấy được hoặc ẩn cho Office

Sau đó tìm từ điển bạn muốn sử dụng và bên dưới Hành động, bấm Truy xuất.

Truy xuất ứng dụng cho Office

  1. Trở lại Word, bấm Chèn > Ứng dụng cho Office.

  2. Nếu bạn không nhìn thấy từ điển trong danh sách các ứng dụng, hãy bấm Làm mới.

Từ điển đó sẽ mở ra bất cứ khi nào bạn xác định một từ.

Để tìm hiểu thêm về các ứng dụng cho Office và những ứng dụng nào khác có sẵn cho Word, hãy xem Lấy một ứng dụng cho Word.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×