Thay đổi từ điển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Word 2013 mở một từ điển theo mỗi ngôn ngữ khi bạn xác định một từ (Xem lại > Định nghĩa). Nếu bạn tải về nhiều từ điển và từ điển bạn muốn không đang mở, bạn có thể chuyển đổi từ điển. Bí quyết là sử dụng Quản lý Ứng dụng của Tôi để điều khiển từ điển nào được thiết đặt thành "nhìn thấy được" và ẩn các từ điển khác.

(Cần phải cài đặt từ điển đầu tiên? Xem cài đặt từ điển.)

  1. Bấm Chèn > Ứng dụng cho Office.

Nút Ứng dụng của Tôi

  1. Hãy bấm Ứng dụng của Tôi > Quản lý Ứng dụng của Tôi.

Nối kết Quản lý Ứng dụng của Tôi

Quản lý Ứng dụng của Tôi sẽ mở ra trong một trình duyệt. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập vào.

  1. Với mọi từ điển bạn không muốn sử dụng, bên dưới Hành động, bấm Ẩn.

Ẩn ứng dụng cho Office

  1. Nếu từ điển bạn muốn sử dụng chưa có trong danh sách các ứng dụng nhìn thấy được, cạnh Hiện, bấm Ẩn.

Hiện các ứng dụng nhìn thấy được hoặc ẩn cho Office

Sau đó tìm từ điển bạn muốn sử dụng và bên dưới Hành động, bấm Truy xuất.

Truy xuất ứng dụng cho Office

  1. Trở lại Word, bấm Chèn > Ứng dụng cho Office.

  2. Nếu bạn không nhìn thấy từ điển trong danh sách các ứng dụng, hãy bấm Làm mới.

Từ điển đó sẽ mở ra bất cứ khi nào bạn xác định một từ.

Để tìm hiểu thêm về ứng dụng cho Office và những ứng dụng khác sẵn dùng cho Word, hãy xem lấy ứng dụng cho Word.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×