Thay đổi tên tác giả cho tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mỗi khi bạn tạo tài liệu mới, Word đặt thuộc tính tác giả dựa trên thiết đặt tên người dùng xuất hiện trong hộp thoại Tùy chọn Word . Thiết đặt tên người dùng cũng cung cấp tên và tên tắt được hiển thị trong chú thích và theo dõi thay đổi.

Để xem thuộc tính tác giả cho tài liệu, bấm tệp, và sau đó tìm tác giả bên dưới Mọi người có liên quan ở bên phải.

Thay đổi tên tác giả cho tài liệu mới

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bên dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, hãy nhập tên mới trong hộp tên người dùng .

Thay đổi tên tác giả trong tài liệu hiện có chỉ

  1. Bấm tệp, sau đó tìm đối tác giả bên dưới Mọi người có liên quan ở bên phải.

  2. Bấm chuột phải vào tên tác giả, sau đó bấm Sửa thuộc tính.

  3. Nhập tên mới trong hộp thoại sửa người .

Lưu ý: Thay đổi thuộc tính tác giả trong ngăn thuộc tính tài liệu hiện có không có tác trên thiết đặt tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word .

Thuộc tính Tên tác giả khớp với thiết đặt Tên ứng dụng

1 trong tài liệu mới, tên xuất hiện dưới dạng thuộc tính tác giả (Hiển thị trong Pa-nen thông tin tài liệu) xuất phát từ vào hộp tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word .

Để xem thuộc tính tác giả cho tài liệu, bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm thuộc tính.

Thay đổi tên tác giả cho tài liệu mới

  1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

  2. Bấm vào Phổ biến.

  3. Bên dưới cá nhân hóa bản sao của Office, hãy nhập tên mới trong hộp tên người dùng .

Thay đổi tên tác giả trong tài liệu hiện có chỉ

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

  2. Trong Pa-nen thông tin tài liệu, hãy nhập tên tác giả trong hộp tác giả .

Lưu ý: Thay đổi thuộc tính tác giả trong Pa-nen thông tin tài liệu của tài liệu hiện có không có tác trên thiết đặt tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word .

Xem thêm

Xem hoặc thay đổi thuộc tính cho tệp Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×