Thay đổi tên người dùng và địa chỉ email trong Office 365

Cập nhật gần nhất vào 25/10/2017

Bạn có thể cần thay đổi địa chỉ email và tên hiển thị Office 365 của ai đó trong một số trường hợp, ví dụ: họ kết hôn và thay đổi họ.

Thay đổi địa chỉ email của người dùng

Bạn phải là người quản trị Office 365 để thực hiện những bước này.

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị, chọn Người dùng.

  Bấm vào Người dùng.

 3. Trên trang Người dùng Hiện hoạt, chọn tên người dùng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Bên cạnh Tên người dùng / Địa chỉ email của người đó, hãy chọn Chỉnh sửa.

  Cạnh địa chỉ email chính, chọn Chỉnh sửa.

 5. Trong hộp Biệt danh, nhập email mới cho người dùng, rồi chọn Thêm.

  Nhập địa chỉ email mới, rồi chọn Thêm Người dùng

 6. Giờ thì bạn sẽ thấy có hai địa chỉ email cho người dùng. Chọn địa chỉ email mới, rồi chọn Đặt làm chính.

  Nhập địa chỉ email mới, rồi chọn Thêm Người dùng

 7. Bạn sẽ thấy một cảnh báo màu vàng lớn cho biết rằng bạn sắp thay đổi địa chỉ email của người dùng. Chọn Lưu, rồi Đóng.

 8. Thông báo cho người dùng biết thông tin sau:

  • ID người dùng mới của họ. Họ sẽ cần thông tin này để đăng nhập vào Office 365

  • Nếu họ đang sử dụng Skype for Business Online, hãy thông báo rằng họ sẽ cần phải lên lịch lại cho mọi cuộc họp Skype for Business Online, đồng thời, họ sẽ cần thông báo để các liên hệ bên ngoài của mình cập nhật thông tin liên hệ đã cũ.

  • Nếu mật khẩu của họ cũng đã thay đổi, hãy báo cho họ rằng họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu mới trên thiết bị di động của mình, nếu không thì liên hệ sẽ không đồng bộ.

Thay đổi tên hiển thị của người dùng

 1. Cạnh tên hiển thị của người dùng, chọn Chỉnh sửa.

  Cạnh tên hiển thị của người dùng, chọn Chỉnh sửa.

 2. Nhập tên mới cho người dùng, rồi chọn Lưu.

  Nhập tên mới cho người dùng, rồi chọn Lưu.

Địa chỉ email chính trước đây của người dùng được giữ lại làm địa chỉ email bổ sung. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên loại bỏ địa chỉ email cũ.

Có thể sẽ có người tiếp tục gửi email tới địa chỉ email cũ của người dùng nên việc xóa địa chỉ email cũ có thể gây ra lỗi NDR. Office 365 sẽ tự động định tuyến email sang địa chỉ email mới. Ngoài ra, không sử dụng lại các địa chỉ email SMTP cũ và áp dụng chúng cho các tài khoản mới. Điều này cũng có thể gây ra các lỗi NDR hoặc chuyển phát tới hộp thư ngoài dự kiến.

Có thể mất tới 24 giờ để thay đổi này có hiệu lực trên toàn bộ các dịch vụ. Sau khi thay đổi đã có hiệu lực, người dùng sẽ phải đăng nhập vào Outlook, Skype for Business và SharePoint bằng tên người dùng đã cập nhật của mình nên hãy đảm bảo bạn cho họ biết về thay đổi này.

Nếu họ đang sử dụng Exchange Online hoặc nếu tài khoản Office 365 của họ được liên kết với môi trường Exchange tại chỗ từ tổ chức của bạn thì bạn có thể gặp lỗi sau khi cố gắng thay đổi tên người dùng và địa chỉ email: "Người dùng này được đồng bộ hóa với Active Directory cục bộ của bạn. Một số chi tiết chỉ có thể được chỉnh sửa thông qua Active Directory cục bộ của bạn."

Lỗi khi chỉ có thể thay đổi chi tiết người dùng trong Active Directory

Điều này là do Địa chỉ Định tuyến Email Microsoft Online (MOERA). MOERA được xây dựng từ thuộc tính userPrincipalName của người dùng trong Active Directory, đồng thời, được tự động gán vào tài khoản đám mây trong quá trình đồng bộ đầu tiên và một khi đã được tạo thì bạn sẽ không thể sửa đổi hay loại bỏ MOREA trong Office 365. Bạn có thể thay đổi tên người dùng sau đó trong Active Directory nhưng điều này sẽ không thay đổi MOERA, đồng thời, bạn có thể gặp phải các sự cố về hiển thị tên mới được thay đổi trong Danh sách Địa chỉ Toàn cầu.

Để khắc phục điều này, hãy đăng nhập vào Mô-đun Azure Active Directory cho PowerShell bằng thông tin xác thực người quản trị Office 365 của bạn và sử dụng cú pháp sau:

Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName anne.wallace@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName anne.jones@contoso.com

Mẹo: Điều này sẽ thay đổi thuộc tính userPrincipalName của người dùng và không ảnh hướng tới địa chỉ email của người dùng. Tuy nhiên, đây là biện pháp tốt nhất để giúp UPN đăng nhập của người dùng khớp với địa chỉ SMTP chính của họ.

Để tìm hiểu về cách thay đổi tên người dùng trong Active Directory, trong Windows Server 2003 và phiên bản trước đó, xem mục Đổi tên tài khoản người dùng.

Xem Thêm

Người quản trị: Đặt lại mật khẩu cho một hoặc nhiều người dùng trong Office 365

Thêm địa chỉ email bổ sung cho người dùng trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×