Thay đổi tên của Tệp Dữ liệu Outlook trong Ngăn Thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tên tệp bạn xác định cho Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) sẽ xuất hiện trong ngăn thư mục. Trước khi có Microsoft Outlook 2010, tên hiển thị mặc định cho Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) là Thư mục Cá nhân. Tên gọi này có thể gây nhầm lẫn nếu bạn làm việc với nhiều Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) được tạo trong phiên bản Outlook trước đây. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng tên hiển thị có tính mô tả cho mỗi Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

  3. Trên tab Tệp Dữ liệu, hãy bấm tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Thiết đặt.

  4. Trong hộp Tên, hãy nhập tên có tính mô tả cho Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

    Hộp thoại Tệp Dữ liệu Outlook

Việc thay đổi tên hiển thị sẽ không làm thay đổi tên tệp. Nó chỉ làm thay đổi tên tệp xuất hiện trong Ngăn Thư mục.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×