Thay đổi số lượng các trang tính trong một sổ làm việc mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Microsoft Office Excel cung cấp ba trang tính trong sổ làm việc, nhưng bạn có thể thay đổi số lượng trang tính xuất hiện theo mặc định trong một sổ làm việc mới.

  1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Trên tab phổ biến , dưới khi tạo sổ làm việc mới, trong hộp bao gồm nhiều trang tính , hãy nhập số lượng các trang mà bạn muốn bao gồm theo mặc định khi bạn tạo một sổ làm việc mới.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×