Thay đổi sắp tới cho tìm kiếm gần đây, tìm kiếm nâng cao, và Bung rộng tìm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft đang tiếp tục của chúng tôi khoản đầu tư trong tìm kiếm trong Outlook và xây dựng truy vấn. Chúng tôi được đầu tư trong diện mạo và cảm nhận, tăng dần ổn định và độ tin cậy, và thêm lớn thông minh vào kết quả.  Là một phần của thực hiện các cải tiến về trải nghiệm tìm kiếm cốt lõi, chúng tôi đang trong quá trình thay đổi và loại bỏ một số liên quan đến trải nghiệm tìm kiếm nào hiện cách dùng nhỏ và không thể cập nhật để tận dụng lợi ích mới, chúng tôi đang xây dựng vào tìm kiếm cốt lõi của chúng tôi dòng công việc. Chúng tôi đã nghe phản hồi của bạn xung quanh các tính năng nào đang làm việc tốt và mà cảm bị hỏng.

Để kết thúc đó, chúng tôi đã loại bỏ bung rộng ngăn tìm và nút ribbon tìm kiếm gần đây. Tìm kiếm gần đây sẽ vẫn sẵn dùng thông qua các gợi ý hộp tìm kiếm.

[Cập Nhật] Chúng tôi đã nghe phản hồi của người dùng và tìm kiếm nâng cao được kích hoạt lại cho tất cả người dùng. Chúng tôi đang sử dụng phản hồi để mang sức mạnh bạn yêu thích từ tìm kiếm nâng cao cho tất cả người dùng. Nhờ tất cả những người cung cấp phản hồi.

Tìm được bung rộng

Nâng cao tìm [Cập Nhật: tái kích hoạt cho tất cả người dùng]

Nút ruy-băng tìm kiếm gần đây

Button_C3_201761217127 kết quả tìm kiếm gần đây

Mẹo: 

  • Để tìm thư mục nào một thư nằm trong, di chuột qua đó trong kết quả tìm kiếm.

  • Hoặc bạn có thể thay đổi dạng xem thành "Bản xem trước" bên dưới thiết đặt dạng xem. Điều này sẽ cập nhật các dạng xem thư ở định dạng bảng. Bằng cách thay đổi thiết đặt dạng xem, có thể thêm cột "Trong thư mục". Điều này có thể giúp để nhanh chóng xác định những thư mục email nằm trong.

Xem Thêm

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tốt hơn trong Outlook

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×