Thay đổi quản lý cho máy khách Office 365

Quan trọng: 

 • Vào 20 Tháng Tư, chúng tôi đã đề xuất các thay đổi để căn chỉnh tốt hơn các mô hình cập nhật Office 365 ProPlus và Windows 10. Trong bài đăng blog đó, chúng tôi đã tô sáng những thay đổi đối với nhịp độ phát hành và thời lượng hỗ trợ của các cập nhật tính năng cho Office 365 ProPlus. Là một phần của những thay đổi này, Office 365 ProPlus cũng đang thay đổi tên của các kênh cập nhật.

 • Để biết thêm thông tin về những thay đổi này, hãy xem mục Tổng quan về các thay đổi sắp tới đối với quản lý cập nhật Office 365 ProPlus.

 • Vì hầu hết các thay đổi này có hiệu lực vào Tháng Chín 2017, nội dung này sẽ được cập nhật trong vài tháng tiếp theo.

Các ứng dụng máy khách được tích hợp với Office 365 hiện đang được phát hành thường xuyên với các bản cập nhật cung cấp các tính năng mới và chức năng cùng với bảo mật và các bản cập nhật khác. Windows 10 cũng đã áp dụng mô hình dịch vụ mới và cũng đang phát hành chức năng mới thường xuyên. Với tư cách là Chuyên gia CNTT, bạn cần hiểu rõ mô hình dịch vụ mới này và cách thức bạn có thể quản lý các bản phát hành trong khi tổ chức của bạn đang tận dụng chức năng mới.

Bài viết này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về mô hình dịch vụ mới, đồng thời giúp bạn hiểu rõ các kênh và nhịp độ phát hành, cũng như cách thức quản lý hiệu quả các bản phát hành của ứng dụng máy khách Office 365 cho tổ chức của bạn.

Trong bài viết này:

Tải xuống thông tin này như một áp phích mô hình trong định dạng Visio hoặc PDF.

Áp phích mô hình dịch vụ

Để biết tổng quan, hãy xem video sau.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chiến lược Cập Nhật Mới: Mô hình Dịch vụ

Cả Windows 10 và Office 365 đều đã áp dụng mô hình dịch vụ cho các bản cập nhật máy khách. Điều này có nghĩa là các tính năng mới, các bản cập nhật không bảo mật và các bản cập nhật bảo mật được phát hành thường xuyên, vì vậy người dùng của bạn có thể có chức năng và các cải tiến mới nhất. Mô hình dịch vụ còn bao gồm thời gian cho các tổ chức doanh nghiệp thử nghiệm và xác thực các bản phát hành trước khi áp dụng.

Mô hình Dịch vụ là gì?

Trong mô hình phát triển truyền thống, việc lập kế hoạch, phát triển và thử nghiệm trước khi bản phát hành lớn sẵn sàng có thể mất nhiều tháng. Những triển khai truyền thống đòi hỏi các doanh nghiệp phải mất nhiều năm để lập kế hoạch, đánh giá, thử nghiệm, thí điểm và triển khai, rồi duy trì toàn bộ môi trường.

Minh họa sau đây cho biết mô hình phát hành truyền thống:

Mô hình phát hành truyền thống

Minh họa sau đây cho biết mô hình triển khai truyền thống:

Mô hình triển khai truyền thống

Trong một mô hình dịch vụ, các tính năng và cải tiến mới có thể được triển khai và phát hành theo nhịp độ nhanh để khách hàng luôn thấy được các cải tiến. Do phát triển đã thay đổi nên quy trình triển khai cho tổ chức doanh nghiệp cũng thay đổi. Phát hành các tính năng nhanh hơn có nghĩa là bạn có thể đánh giá, thí điểm và triển khai các tập hợp tính năng khác nhau cùng một lúc.

Minh họa sau đây cho thấy các bản phát hành trong một thế giới dịch vụ:

Các bản phát hành trong thế giới dịch vụ

Minh họa sau đây cho thấy việc triển khai trong một thế giới dịch vụ:

Triển khai trong thế giới dịch vụ

Có nội dung gì dành cho các Tổ chức Doanh nghiệp?

Bạn muốn cập nhật tính năng, tuy nhiên bạn cũng muốn việc kiểm soát và hỗ trợ mà bạn cần để vận hành doanh nghiệp của mình. Với các chương trình phát hành khác nhau dành cho Windows 10 và Office 365, bạn có thể đánh giá các tính năng mới, thí điểm với các nhóm cụ thể trong tổ chức của mình, rồi triển khai rộng rãi với tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể duy trì các hệ thống chuyên môn tích hợp lâu dài để kiểm soát.

Sử dụng tùy chọn cập nhật phù hợp với thiết bị của bạn và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi đề xuất những nội dung sau:

Loại thiết bị   

Điện thoại và máy tính bảng Máy tính xách tay và máy tính bàn Hệ thống chuyên môn

Tùy chọn cập nhật   

Các thiết bị chạy iOS hoặc Android nhận các bản cập nhật thường xuyên từ cửa hàng ứng dụng tương ứng của mình. Các thiết bị chạy ứng dụng Office Chung tự động nhận các bản cập nhật thường xuyên từ cửa hàng Microsoft.

Đối với các thiết bị chạy Windows 10, sử dụng Nhánh Hiện tại để nhận các bản cập nhật thường xuyên với những tính năng mới nhất.

Sử dụng Nhánh Hiện tại (Windows) và Kênh hiện tại (Office 365) để nhận được các bản cập nhật thường xuyên với những tính năng mới nhất.

Bạn có các phần bổ trợ tùy chỉnh? Chọn Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp (Windows) và Kênh bị Chậm (Office 365) để bạn có thời gian thử nghiệm.

Sử dụng Nhánh Dịch vụ Dài Hạn Windows 10 và các bản cài đặt máy khách Office Professional Plus 2016 (bằng cách sử dụng các tệp MSI) để điều khiển.

Tập trung vào doanh nghiệp, không quản lý phần mềm.

Bảng sau đây giải thích cách thức bạn có thể tập trung doanh vào nghiệp của mình, không quản lý phần mềm, với các ứng dụng máy khách Office 365.

Luôn cập nhật   

Cập nhật thường xuyên có nghĩa là điện thoại, máy tính bảng và máy tính từ người dùng của bạn luôn cập nhật với các bản sửa lỗi mới nhất.

Các chương trình phối hợp   

Tuân theo nhu cầu từ doanh nghiệp của bạn - không phải tất cả các hệ thống đều cần tuân theo cùng một mô hình triển khai. Bạn thậm chí có thể sử dụng các mô hình khác nhau cho Windows và Office trên cùng một thiết bị.

Tiết kiệm trong việc quản lý   

Cho phép các cập nhật tự động đối với Nhánh Hiện tại được thử nghiệm đầy đủ dành cho Doanh nghiệp (Windows) và Kênh bị Chậm (Office 365) thay vì tự quản lý các gói phần mềm.

Luôn cập nhật   

Xem những gì sắp có trong các bản phát hành tiếp theo và tìm hiểu xem những cập nhật bảo mật gì đã được tích hợp bằng cách xem lại thông tin liên lạc từ Microsoft.

Quản lý rủi ro   

Sử dụng Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp (Windows) và Kênh bị Chậm hoặc Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm (Office 365) để thử nghiệm các ứng dụng dòng nghiệp vụ quan trọng cần được duy trì hoạt động.

Tiết kiệm trong việc phát triển   

Trước hết, kiểm tra chợ điện tử - những ứng dụng khác có thể có giải pháp phù hợp. Nếu bạn cần phát triển tùy chỉnh, hãy sử dụng các biện pháp tốt nhất để đảm bảo các phần bổ trợ hoạt động sau khi cập nhật.

Tùy chọn Phát hành

Bạn cần phải hiểu rõ các tùy chọn phát hành khác nhau cho Windows 10 và các ứng dụng máy khách Office 365 để bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Bạn quyết định bản phát hành nào phù hợp, đồng thời chọn kết hợp các bản phát hành nhằm hỗ trợ cho tổ chức của mình. Mục này cung cấp cái nhìn tổng quan, đồng thời giúp bạn lựa chọn.

Tóm tắt Tùy chọn Phát hành

Sử dụng bảng sau để chọn tùy chọn phát hành phù hợp cho nhu cầu của doanh nghiệp của bạn:

Cập nhật cải tiến

Cập nhật cải tiến

Dành thời gian đánh giá

Dành thời gian đánh giá

Luôn bảo mật

Luôn bảo mật

Nhận các tính năng mới nhất ngay lập tức. Chọn Nhánh Hiện tại (Windows 10) và Kênh hiện tại (Office 365).

Thử nghiệm với các hệ thống hiện có của bạn. Chọn những bản phát hành sau đây:

 • Windows 10: Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp

 • Office 365: Kênh bị Chậm và Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm

Bạn sẽ luôn nhận được các bản phát hành bảo mật mới nhất, không phải chờ đợi, dù bạn chọn chương trình nào.

Kênh mặc định cho các ứng dụng máy khách

Office 365 bao gồm các tập hợp ứng dụng máy khách khác nhau. Office 365 Business bao gồm các ứng dụng Office cốt lõi (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote và Publisher) và Office 365 ProPlus bao gồm các ứng dụng cốt lõi cùng với Skype for Business và Access. Máy khách trên Máy tính Project Online và Visio Pro for Office 365 cũng tuân theo mô hình phát hành này.

Minh họa sau đây cho thấy các tập hợp ứng dụng máy khách này.

Kênh mặc định cho các ứng dụng máy khách

Theo mặc định, các ứng dụng máy khách cho Office 365 được đặt thành các bản phát hành kênh này:

 • Office 365 Business, Máy khách trên Máy tính Project Online và Visio Pro for Office 365    được đặt thành sử dụng Kênh hiện tại.

 • Office 365 ProPlus    được đặt thành sử dụng Kênh bị Chậm.

Tuy nhiên, bạn có thể xác định kênh nào được sử dụng cho ứng dụng máy khách của mình, theo nhu cầu từ doanh nghiệp của bạn.

Để biết thêm thông tin về kênh cho ứng dụng máy khách Office 365, hãy xem mục Tổng quan về các kênh cập nhật.

Tùy chọn Phát hành Nào?

Bảng này cho thấy các tùy chọn phát hành cho máy khách Windows 10 và Office 365.

Tùy chọn Phát hành

Sẵn dùng cho máy khách Office 365?

Sẵn dùng cho Windows 10?

Nhánh Xem trước Người dùng nội bộ Windows    cho phép bạn xem trước các tính năng và đưa ra phản hồi.

Không

Nhánh Hiện tại    cung cấp cho người dùng của bạn các tính năng phát hành mới nhất. Phù hợp với những người dùng di động có thiết bị riêng của mình, đội ngũ bán hàng không làm việc tại văn phòng, cũng như đối với các hệ thống thử nghiệm hoặc các chương trình thí điểm.

Không

Kênh hiện tại    cung cấp cho người dùng của bạn các tính năng phát hành mới nhất. Phù hợp với những người dùng di động có thiết bị riêng của mình, đội ngũ bán hàng không làm việc tại văn phòng, cũng như đối với các hệ thống thử nghiệm hoặc các chương trình thí điểm.

Không

Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm    cung cấp cho bạn thời gian để kiểm tra các tính năng và thử nghiệm các tùy chỉnh hoặc quy trình của bạn.

Không

Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp    cung cấp cho bạn thời gian trễ hai tháng trước khi bạn nhận được phiên bản mới nhất. Phù hợp với máy tính và máy tính xách tay trong văn phòng. Tận hưởng các tính năng mới và thực tế rằng hàng triệu người dùng đã thử nghiệm và xác thực các tính năng đó.

Không

Kênh bị Chậm    cung cấp cho bạn thời gian trễ hai tháng trước khi bạn nhận được phiên bản mới nhất. Phù hợp với máy tính và máy tính xách tay trong văn phòng. Tận hưởng các tính năng mới và thực tế rằng hàng triệu người dùng đã thử nghiệm và xác thực các tính năng đó.

Không

Các bản cài đặt máy khách Office Professional Plus 2016 (bằng cách sử dụng tệp MSI)    phù hợp cho các kịch bản yêu cầu phải có kiểm soát tối đa và thiết bị có quyền truy nhập internet giới hạn.

Không

Không

Nhánh Dịch vụ Dài Hạn    phù hợp nhất cho các kịch bản mà tại đó việc kiểm soát triển khai hệ điều hành là vô cùng quan trọng.

Không

Các tùy chọn phát hành ở đầu bảng cung cấp các tính năng mới nhất, các tùy chọn ở cuối cung cấp kiểm soát quản trị nhất. Người dùng mới cho biết quyền truy nhập nhanh vào các tính năng mới và khả năng cung cấp phản hồi cho Microsoft. Bạn sẽ đầu tư các tính năng cho kiểm soát bổ sung - sử dụng tùy chọn được kiểm soát nhiều nhất cho các hệ thống chuyên môn, như sàn nhà máy, kiểm soát không lưu hoặc thiết bị phòng cấp cứu. Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp (Windows) và Kênh bị Chậm(Office 365) cung cấp sự cân bằng giữa các tính năng mới và kiểm soát.

Nhịp độ Phát hành

Điều quan trọng là phải luôn cập nhật Windows và máy khách Office của bạn. Office 365 và Windows 10 đang hoạt động để căn chỉnh nhịp độ phát hành nhằm giúp cho điều này dễ dàng hơn. Cả hai sẽ có các bản cập nhật bảo mật thường xuyên và sẽ có các tính năng mới phát hành 2 hoặc 3 lần trong một năm. Ngoài ra còn sẵn có nhánh dịch vụ dài hạn cho Windows 10 dành cho các thiết bị chuyên môn.

Nhịp độ Phát hành Windows 10

Windows 10 có bốn kiểu nhánh phát hành:

 • Bản xem trước Người dùng nội bộ Windows    Tham gia chương trình Người dùng nội bộ Windows để đánh giá và cung cấp phản hồi về các tính năng tiền phát hành, cũng như thực hiện thử nghiệm xác thực tính tương thích của ứng dụng. Tính năng mới được phát hành thường xuyên.

 • Nhánh Hiện tại    Sau khi thử nghiệm các tính năng mới thông qua chương trình Người dùng nội bộ Windows, các tính năng mới này được phát hành cùng với các bản sửa lỗi và các bản vá bảo mật như Nhánh Hiện tại. Một Nhánh Hiện tại mới được phát hành một vài lần trong một năm.

 • Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp    Các tính năng từ Nhánh Hiện tại được cuộn vào Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp vài lần trong một năm. Microsoft hỗ trợ bản phát hành Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp trong tối thiểu 8 tháng.

 • Nhánh Dịch vụ Dài Hạn    Nhánh này cung cấp nền tảng Hệ Điều hành được hỗ trợ trong 10 năm. Các doanh nghiệp có thể chọn di chuyển sang bản phát hành mới hoặc duy trì bản phát hành hiện tại và chuyển sang bản phát hành tiếp theo. Các Nhánh Dịch vụ Dài Hạn thường xuyên được sử dụng cho các thiết bị chuyên môn. Sử dụng máy khách Office Professional Plus 2016 với các thiết bị này.

Minh họa sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các bản phát hành cho Windows 10.

Nhịp độ phát hành Windows 10

Đọc các tùy chọn dịch vụ cho các bản cập nhật và nâng cấp của Windows 10 để biết thêm thông tin.

Nhịp độ Phát hành Máy Khách Office 365

Máy khách Office 365 có các kiểu phát hành sau đây:

 • Kênh hiện tại    Các tính năng mới, các bản cập nhật bảo mật và các bản sửa lỗi có thể được phát hành cho Kênh hiện tại mỗi tháng. Đây là lịch phát hành mặc định cho máy khách Office 365 Business.

 • Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm    Bạn có thể xác thực bản phát hành này trong bốn tháng trước khi bản phát hành trở thành bản phát hành Kênh bị Chậm. Tính năng mới chỉ được tích hợp khi bắt đầu phát hành. Kênh này được làm mới với các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật mỗi tháng.

 • Kênh bị Chậm   Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm được triển khai và phát hành như Kênh bị Chậm 4 tháng một lần. Không có tính năng mới nào được bổ sung cho đến Kênh bị Chậm tiếp theo, mặc dù các bản cập nhật bảo mật sẽ tiếp tục được phát hành. Mỗi Kênh bị Chậm được hỗ trợ thêm 4 tháng, tại thời điểm người dùng phải chuyển sang bản phát hành tiếp theo. Đây là lịch phát hành mặc định cho máy khách Office 365 ProPlus.

Minh họa sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các bản phát hành cho Office 365 ProPlus.

Nhịp độ phát hành Office 365

Ứng dụng Office dành cho Thiết bị di động

Ứng dụng Office dành cho Thiết bị di động cho iOS và Android có sẵn các bản phát hành thường xuyên thông qua cửa hàng ứng dụng tương ứng của mình. Ứng dụng Office Chung dành cho Windows có sẵn các bản phát hành thường xuyên thông qua Microsoft Store.

Các bản cài đặt máy khách Office Professional Plus 2016

Các bản cập nhật bảo mật sẵn dùng cho máy khách Office mà bạn cài đặt bằng cách sử dụng các tệp MSI như một phần của chương trình Cấp phép Office Số lượng lớn. Các tính năng mới không được chuyển phát ra ngoài các bản phát hành sản phẩm đầy đủ. Được đề xuất cho các thiết bị trên Nhánh Dịch vụ Dài hạn của Windows 10.

Công cụ triển khai

Bảng sau đây liệt kê các công cụ triển khai có thể được sử dụng cho Windows 10 và các ứng dụng máy khách Office 365:

Công cụ

Được hỗ trợ cho Windows 10?

Được hỗ trợ cho máy khách Office 365?

Cập nhật Windows dành cho Doanh nghiệp

Không

Dịch vụ Cập nhật Máy chủ Windows

Không

Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống

Microsoft InTune

Công cụ triển khai phần mềm của bên thứ 3

Loại Thay đổi

Có một vài loại thay đổi được thực hiện cho Office 365 thường xuyên. Các kênh giao tiếp cho các thay đổi đó và các hành động mà bạn có thể phải thực hiện cho các thay đổi đó sẽ khác nhau, tùy theo loại thay đổi.

Mục này giải thích các loại thay đổi mà bạn có thể mong đợi, khi nào mong đợi thay đổi và bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho những thay đổi trong Office 365.

Các loại Thay đổi cho Ứng dụng Dịch vụ và Máy khách của Office 365

Không phải tất cả các thay đổi đều có cùng ảnh hưởng đến người dùng của bạn hoặc yêu cầu hành động. Một số thay đổi được lập kế hoạch và một số thay đổi không được lập kế hoạch do bản chất của thay đổi (các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật và các bản cập nhật bảo mật thường không được lập kế hoạch trước). Tùy theo loại thay đổi, kênh giao tiếp cũng khác nhau. Bảng sau đây liệt kê các loại thay đổi bạn có thể mong đợi cho các ứng dụng dịch vụ và máy khách của Office 365.

Chức năng

Chức năng

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Luôn bảo mật

Bảo mật

Loại thay đổi   

 • Các bản cập nhật tính năng

 • Tính năng hoặc ứng dụng mới

 • Các tính năng lỗi thời

 • Hotfix cho các sự cố của máy khách

 • Bản vá bảo mật

Thông báo trước?   

Thông báo trước 30 ngày về các thay đổi yêu cầu phải hành động

Không, những thay đổi này được tích hợp trong bản dựng hàng tháng cho mọi kênh

Không, những thay đổi này được tích hợp trong bản dựng hàng tháng cho mọi kênh

Kênh giao tiếp   

 • Bảng tin bảo mật

Yêu cầu phải có hành động quản trị đối tượng thuê?   

Đôi khi

Hiếm khi

Hiếm khi

Loại hành động gì?   

 • Thay đổi thiết đặt

 • Thông báo về thay đổi cho người dùng

 • Xác thực tùy chỉnh

 • Thay đổi thiết đặt quản trị

Yêu cầu kiểm tra?   

Hiếm khi - kiểm tra các Phần bổ trợ quan trọng của doanh nghiệp

Đôi khi – thử nghiệm bản sửa lỗi dựa trên các quy trình hoặc tùy chỉnh

Hiếm khi

Ví dụ về các thay đổi   

 • Các bản cập nhật tính năng: PowerPoint - quy trình nhúng video đơn giản hơn

 • Tính năng hoặc ứng dụng mới: Skype for Business

 • Hotfix dựa trên lỗi do khách hàng báo cáo

Hướng dẫn quản lý thay đổi khi sử dụng các Phần bổ trợ Office:

 • Chúng tôi đề xuất rằng khách hàng nên sử dụng Kênh hiện tại để nhận các bản cập nhật mới nhất. Nếu bạn đã triển khai các tùy chỉnh Office hoặc Phần bổ trợ, bạn có thể sử dụng Kênh bị Chậm trì hoãn các cập nhật đối với Office cho đến khi bạn đã có thay đổi để kiểm tra và khắc phục các tùy chỉnh của bạn. Để kiểm tra và khắc phục các tùy chỉnh trước khi các bản cập nhật được áp dụng cho Kênh bị Chậm, hãy sử dụng Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm. Sử dụng Bảng điều khiển Từ xa của Office để kiểm tra tính tương thích của các Phần bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tính tương thích và phép đo từ xa trong Office.

 • Nếu nhà phát triển của bạn đã tích hợp Phần bổ trợ Office, chúng tôi đề xuất họ cập nhật mã và tái triển khai Phần bổ trợ Office tùy chỉnh.

 • Nếu bạn đã tích hợp tùy chỉnh bằng VBA, VSTO hoặc COM, hãy cân nhắc việc tái tích hợp tùy chỉnh của bạn như một Phần bổ trợ Office hoặc kiểm tra Office Store để xem liệu có một Phần bổ trợ của bên thứ 3 cung cấp chức năng tương tự hay không.

 • Hãy cân nhắc việc ngừng hoạt động Phần bổ trợ Office không còn được sử dụng hoặc có mức sử dụng thấp.

Thông tin bổ sung về Phần bổ trợ Office.

Mẹo Thử nghiệm

Đối với các thay đổi chức năng, bạn nên thử nghiệm đối với các phần bổ trợ của mình và các tùy chỉnh khác để xem liệu bạn có cần cập nhật hay không. Sử dụng các mẹo này để thử nghiệm:

 • Không phải đợi - sẽ có một nhóm thí điểm sử dụng các bản dựng Kênh hiện tại để bắt đầu đánh giá các tính năng mới. Sử dụng Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm nếu bạn cần thời gian trễ lâu hơn để thử nghiệm.

 • Sử dụng môi trường ảo Azure để thử nghiệm dựa trên các tùy chỉnh hoặc quy trình của bạn.

 • Điều chỉnh công việc của bạn với lịch biểu phát hành - lên lịch thử nghiệm hàng tháng.

Vai trò và Trách nhiệm

Trách nhiệm quản lý thay đổi được chia sẻ giữa Microsoft và bạn với tư cách là người quản trị của đối tượng thuê Office 365 của bạn. Sự cân bằng về trách nhiệm là khác nhau đối với dịch vụ trực tuyến so với máy chủ hoặc máy khách tại chỗ.

Hiểu rõ vai trò cần thiết của cả Microsoft và bạn trước, trong và sau khi xảy ra thay đổi với dịch vụ.

Xem lại những gì được bao gồm trong mỗi bản phát hành trên trang Các bản phát hành kênh cập nhật máy khách Office 365 trên TechNet.

Cân bằng Trách nhiệm

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, việc cân bằng trách nhiệm đối với những việc như bảo trì phần cứng và cập nhật bảo mật chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ (Microsoft) thay vì khách hàng (bạn). Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải đảm bảo rằng phần mềm tùy chỉnh tiếp tục hoạt động như mong đợi khi các bản cập nhật được triển khai.

Đối với các sản phẩm tại chỗ, tổ chức của bạn phải chịu hầu hết trách nhiệm quản lý thay đổi.

Trách nhiệm quản lý thay đổi của bạn dựa trên loại dịch vụ. Biểu đồ sau đây tóm tắt sự cân bằng trách nhiệm của cả Microsoft và khách hàng đối với các dịch vụ trực tuyến và phần mềm tại chỗ.

Dịch vụ Office 365

Máy khách Office 365

Máy khách và máy chủ tại chỗ

Trách nhiệm   

Của Microsoft   

Của Khách hàng   

Của Microsoft   

Của Khách hàng   

Của Microsoft   

Của Khách hàng   

Cung cấp tính năng mới

X

X

X

X

Thử nghiệm các tính năng mới nhằm đảm bảo chất lượng

X

X

X

X

X

Thông báo về các tính năng mới

X

X

X

X

X

X

Tích hợp phần mềm tùy chỉnh

X

X

X

X

X

Áp dụng các bản cập nhật bảo mật

X

X

X

Duy trì phần mềm hệ thống

X

X

X

Duy trì phần cứng

X

X

X

Vai trò của Microsoft và Vai trò của Bạn

Microsoft và bạn đều đóng vai trò quản lý thay đổi cho Office 365 trước, trong và sau khi thay đổi.

Trước khi thay đổi

Vai trò của Microsoft

 • Thiết lập dự tính cho các thay đổi về dịch vụ.

 • Thông báo cho khách hàng trước 30 ngày về các thay đổi yêu cầu phải có hành động của người quản trị.

 • Phát hành đa số các tính năng và bản cập nhật mới trên Lộ trình Office 365.

Vai trò của khách hàng

 • Hiểu rõ những gì mong đợi cho các thay đổi và thông tin liên lạc.

 • Đọc Trung tâm Thông báo, Lộ trình Office 365Blog Office thường xuyên.

 • Thiết lập các nhóm thí điểm để xem trước chức năng mới bằng cách sử dụng Kênh hiện tại.

 • Xem lại và cập nhật các quy trình quản lý thay đổi nội bộ.

 • Hiểu rõ các yêu cầu hệ thống Office 365 và kiểm tra tuân thủ.

Trong quá trình thay đổi

Vai trò của Microsoft

 • Triển khai thay đổi cho khách hàng.

 • Dành riêng cho máy khách Office 365: phát hành Kênh hiện tại mới mỗi tháng và các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật cho Kênh bị Chậm.

 • Giám sát phép đo từ xa và hỗ trợ leo thang cho bất cứ sự cố không mong muốn nào.

Vai trò của khách hàng

 • Kiểm tra Trung tâm Thông báo và xem lại liên kết thông tin bổ sung.

 • Thực hiện mọi hành động bắt buộc (nếu áp dụng) và thử nghiệm mọi phần bổ trợ.

 • Nếu sử dụng chia sẻ cập nhật nội bộ, hãy tải xuống bản dựng mới nhất và tải lên chia sẻ của bạn.

 • Nếu gặp phải tình huống ngắt/sửa lỗi, hãy tạo một Yêu cầu Hỗ trợ.

Sau khi thay đổi

Vai trò của Microsoft

 • Lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện việc triển khai các thay đổi trong tương lai.

 • Lắng nghe phản hồi từ Mạng lưới Office 365 trong Yammer và công cụ phản hồi quản trị.

 • Cập nhật trạng thái Lộ trình Office 365 và thêm các tính năng mới.

Vai trò của khách hàng

 • Làm việc với những người trong tổ chức của bạn để áp dụng thay đổi (nhận trợ giúp trên Trung tâm Thành công Office 365).

 • Xem lại các quy trình quản lý thay đổi và nút cổ chai cho các cơ hội để hợp lý hóa và sử dụng thêm các tài nguyên Microsoft.

 • Cung cấp phản hồi chung trong Mạng lưới Office 365 trong Yammer và phản hồi cụ thể trong công cụ phản hồi quản trị.

 • Đào tạo người dùng cung cấp phản hồi cụ thể về ứng dụng bằng cách sử dụng nút Mặt cười trong các ứng dụng Office.

Quản lý Triển khai Cập nhật

Bạn chọn thời điểm và cách thức triển khai cập nhật cho tổ chức của mình bằng cách đặt cấu hình:

 • Sử dụng kênh nào.    Điều này kiểm soát tần suất có các bản cập nhật.

 • Sử dụng phương pháp cập nhật nào (tự động hoặc thủ công).    Điều này kiểm soát cách thức máy tính khách của bạn nhận các bản cập nhật.

Cách thức Áp dụng Cập nhật

Bạn có thể quyết định cách thức triển khai các bản cập nhật cho máy tính của người dùng của bạn. Bạn có thể cho phép máy tính khách tự động nhận cập nhật qua Internet hoặc từ một vị trí tại chỗ. Ngoài ra, bạn có thể muốn có thêm kiểm soát bằng cách tự đóng gói các bản cập nhật và chuyển phát các bản cập nhật đó tới máy tính khách bằng thủ công qua mạng của bạn.

Các phương pháp áp dụng các bản cập nhật Office cho máy tính khách

Bảng sau đây giải thích ba phương pháp có thể dùng để áp dụng các bản cập nhật Office cho máy tính khách.

Tự động

Thủ công

Từ Internet   

Từ một vị trí tại chỗ   

Từ một vị trí tại chỗ   

Microsoft tạo một bản dựng cập nhật sẵn có trên Internet. Máy tính khách tự động cài đặt các bản cập nhật khi sẵn dùng.

Người quản trị tải xuống bản dựng cập nhật vào một vị trí tại chỗ. Máy tính khách tự động cài đặt các bản cập nhật khi sẵn dùng.

Người quản trị tải xuống bản dựng cập nhật vào một vị trí tại chỗ. Người quản trị sử dụng tập lệnh hoặc công cụ phân phối phần mềm để đẩy bản dựng cập nhật vào máy tính khách.

Minh họa sau đây cho thấy các phương pháp này:

Áp dụng cập nhật Office cho máy khách

Bạn có cần kiểm soát chuyển phát các bản cập nhật?

Để quyết định sử dụng phương pháp nào, hãy cân nhắc các kịch bản sau đây:

 • Tùy chỉnh

  • Cho phép cập nhật tự động cho...   Người dùng hoặc máy tính chủ yếu dành cho hiệu suất, đồng thời không sử dụng các tùy chỉnh hoặc giải pháp tích hợp.

   Kênh được Đề xuất: 
Kênh hiện tại

  • Sử dụng chuyển phát thủ công các bản cập nhật cho...   Người dùng hoặc máy tính dựa vào các tùy chỉnh hoặc giải pháp tích hợp làm việc với máy khách Office 365.

   Kênh được Đề xuất: 
Kênh bị Chậm. Xác thực bằng cách sử dụng Bản phát hành Đầu tiên cho Kênh bị Chậm.

 • Máy tính được quản lý hay không được quản lý?

  • Cho phép cập nhật tự động từ Internet cho...   Người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận CNTT.

  • Triển khai từ một vị trí tại chỗ khi …   Bạn muốn kiểm soát thời điểm các cập nhật được đẩy ra cho máy tính của tổ chức của bạn.

Cách đặt cấu hình các kênh và cập nhật phương pháp

Sử dụng các phương pháp sau đây để đặt cấu hình kênh nào được máy tính khách nào sử dụng và cách thức cập nhật các máy tính khách đó:

 • Công cụ Triển khai Office

 • Chính sách Nhóm - cho quản trị tập trung máy tính kết nối theo tên miền.

Xem Thêm

Tổng quan về các kênh cập nhật

Các tùy chọn dịch vụ cho các bản cập nhật và nâng cấp của Windows 10

Tài nguyên kiến trúc CNTT điện toán đám mây Microsoft

Bản phát hành kênh cập nhật máy khách Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×