Thay đổi phương thức thanh toán của bạn đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Khi mua Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, thanh toán theo hóa đơn hoặc thanh toán bằng cách sử dụng khóa sản phẩm trả trước. Bạn có thể chuyển đổi giữa thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng với thanh toán theo hóa đơn vào bất kỳ lúc nào trong thời gian sử dụng đăng ký của bạn. Nếu bạn đã thanh toán bằng khóa sản phẩm trả trước thì bạn có thể chọn chuyển sang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hay thanh toán theo hóa đơn sau khi thời gian cấp phép của bạn đã kết thúc. Sau khi bạn chuyển đổi phương thức thanh toán, người dùng của bạn sẽ tiếp tục được gán giấy phép giống như trước đây.

Quan trọng: Phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng không khả dụng tại Nhật Bản.

Bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán của mình? Nếu bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình, có thể là từ hàng năm sang hàng tháng hoặc hàng tháng sang hàng năm, bạn sẽ cần gọi tới bộ phận hỗ trợ Office 365 để được trợ giúp.

Bạn chỉ muốn thay đổi thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của mình? Xem mục Thêm, cập nhật hay loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có số dư tồn đọng?

Nếu bạn đang chuyển từ hóa đơn sang thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng thì số phí hiện được tính trên hóa đơn của bạn sẽ không được chuyển sang thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng, vậy nên hãy đảm bảo thanh toán toàn bộ dư nợ trên hóa đơn bằng hình thức chuyển khoản. Tại một số khu vực, bạn cũng có thể thanh toán dư nợ của mình bằng séc. Xem hóa đơn để biết thêm thông tin về cách thanh toán dư nợ của bạn.

Nếu bạn đang chuyển từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn thì toàn bộ dư nợ sẽ được chuyển sang hóa đơn tiếp theo của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng thẻ tín dụng của bạn bị từ chối thì bạn sẽ nhận được email cho biết chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình và lập tức gửi đi khoản thanh toán bằng cách sử dụng nút Thanh toán ngay trên trang Đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Điều gì sẽ xảy ra nếu thẻ tín dụng của tôi đã hết hạn và khoản thanh toán của tôi đã quá hạn?” trong mục Thanh toán hóa đơn cho Office 365 hoặc Azure.

Khi mua Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, thanh toán theo hóa đơn hoặc thanh toán bằng cách sử dụng khóa sản phẩm trả trước. Bạn có thể chuyển đổi giữa thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng với thanh toán theo hóa đơn vào bất kỳ lúc nào trong thời gian sử dụng đăng ký của bạn. Nếu bạn đã thanh toán bằng khóa sản phẩm trả trước thì bạn có thể chọn chuyển sang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hay thanh toán theo hóa đơn sau khi thời gian cấp phép của bạn đã kết thúc.

Lưu ý: Sau khi bạn chuyển đổi phương thức, người dùng của bạn sẽ tiếp tục được gán giấy phép như trước đây.

Bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán của mình? Nếu bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình, có thể là từ hàng năm sang hàng tháng hoặc hàng tháng sang hàng năm, bạn sẽ cần gọi tới bộ phận hỗ trợ Office 365 để được trợ giúp.

Bạn chỉ muốn thay đổi thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của mình? Xem mục Thêm, cập nhật hay loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có số dư tồn đọng?

Nếu bạn đang chuyển từ hóa đơn sang thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng thì số phí hiện được tính trên hóa đơn của bạn sẽ không được chuyển sang thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng, vậy nên hãy đảm bảo thanh toán toàn bộ dư nợ trên hóa đơn bằng hình thức chuyển khoản. Tại một số khu vực, bạn cũng có thể thanh toán dư nợ của mình bằng séc. Xem hóa đơn để biết thêm thông tin về cách thanh toán dư nợ của bạn.

Nếu bạn đang chuyển từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn thì toàn bộ dư nợ sẽ được chuyển sang hóa đơn tiếp theo của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng thẻ tín dụng của bạn bị từ chối thì bạn sẽ nhận được email cho biết chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình và lập tức gửi đi khoản thanh toán bằng cách sử dụng nút Thanh toán ngay trên trang Đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Điều gì sẽ xảy ra nếu thẻ tín dụng của tôi đã hết hạn và khoản thanh toán của tôi đã quá hạn?” trong mục Thanh toán hóa đơn cho Office 365 hoặc Azure.

Bạn muốn làm gì?

Bạn muốn làm gì?

Mẹo: Các bước sau chỉ áp dụng cho các đăng ký riêng lẻ. Nếu bạn có nhiều đăng ký trong tổ chức của mình, hãy hoàn thành các bước sau cho từng đăng ký mà bạn muốn thay đổi.

Khi bạn thay đổi từ thanh toán theo hóa đơn sang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ tự động tạo một đăng ký mới cho bạn, di chuyển người dùng của bạn sang đăng ký mới, rồi vô hiệu hóa đăng ký cũ của bạn. Đừng lo, người dùng của bạn sẽ không gặp gián đoạn trong dịch vụ và mọi thông tin của họ sẽ có trong đăng ký mới.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Trong mục Chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình mục ‘Phương thức thanh toán’ của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán theo hóa đơn.

 3. Trong ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán cho một đăng ký hiện đang được thanh toán theo hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại Thay đổi phương thức thanh toán của bạn, chọn Tiếp tục.

  Thông báo hiển thị khi bạn chuyển đổi từ thanh toán hóa đơn sang thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 5. Trên trang Thế này đã ổn chưa?, bạn có thể tùy ý tăng số lượng giấy phép người dùng mà bạn muốn cho đăng ký này. Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 6. Một số đăng ký có tùy chọn để chọn cam kết hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn thấy lựa chọn thanh toán theo năm hoặc theo tháng trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào?, hãy chọn tần suất mà bạn muốn thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào? hiển thị tùy chọn Thanh toán theo năm và Thanh toán theo tháng.
 7. Trong danh sách Phương thức thanh toán, chọn Thẻ hiện có, Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới.

  Mục Phương thức thanh toán trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào? với hộp thả xuống tùy chọn thanh toán được bung rộng.
 8. Nếu bạn chọn tùy chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới trong bước 9, hãy điền những thông tin thanh toán còn lại của bạn.

 9. Khi bạn thực hiện xong việc điền biểu mẫu, chọn Đặt đơn hàng.

Khi trở về trang Đăng ký, bạn sẽ thấy đăng ký cũ được đánh dấu là Đã vô hiệu hóa và đăng ký mới được đánh dấu là Hiện hoạt. Bạn có thể cho phép đăng ký cũ hết hạn.

Mẹo: Các bước sau chỉ áp dụng cho các đăng ký riêng lẻ. Nếu bạn có nhiều đăng ký trong tổ chức của mình, hãy hoàn thành các bước sau cho từng đăng ký mà bạn muốn thay đổi.

Khi bạn thay đổi từ thanh toán theo hóa đơn sang thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ tự động tạo một đăng ký mới cho bạn, di chuyển người dùng của bạn sang đăng ký mới, rồi vô hiệu hóa đăng ký cũ của bạn. Đừng lo, người dùng của bạn sẽ không gặp gián đoạn trong dịch vụ và mọi thông tin của họ sẽ có trong đăng ký mới.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Trong mục Chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình mục ‘Phương thức thanh toán’ của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán theo hóa đơn.

 3. Trong ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán cho một đăng ký hiện đang được thanh toán theo hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại Thay đổi phương thức thanh toán của bạn, chọn Tiếp tục.

  Thông báo hiển thị khi bạn chuyển đổi từ thanh toán hóa đơn sang thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 5. Trên trang Thế này đã ổn chưa?, bạn có thể tùy ý tăng số lượng giấy phép người dùng mà bạn muốn cho đăng ký này. Chọn Tiếp theo để tiếp tục.

 6. Một số đăng ký có tùy chọn để chọn cam kết hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn thấy lựa chọn thanh toán theo năm hoặc theo tháng trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào?, hãy chọn tần suất mà bạn muốn thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào? hiển thị tùy chọn Thanh toán theo năm và Thanh toán theo tháng.
 7. Trong danh sách Phương thức thanh toán, chọn Thẻ hiện có, Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới.

  Mục Phương thức thanh toán trên trang Bạn muốn thanh toán theo phương thức nào? với hộp thả xuống tùy chọn thanh toán được bung rộng.
 8. Nếu bạn chọn tùy chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới trong bước 9, hãy điền những thông tin thanh toán còn lại của bạn.

 9. Khi bạn thực hiện xong việc điền biểu mẫu, chọn Đặt đơn hàng.

Khi trở về trang Đăng ký, bạn sẽ thấy đăng ký cũ được đánh dấu là Đã vô hiệu hóa và đăng ký mới được đánh dấu là Hiện hoạt. Bạn có thể cho phép đăng ký cũ hết hạn.

Lưu ý: Tùy chọn thanh toán theo hóa đơn chỉ sẵn dùng nếu chi phí cho đăng ký Office 365 của bạn vượt quá một số tiền cụ thể (số tiền này dao động tùy theo vị trí dịch vụ). Có thể cần thực hiện kiểm tra tín dụng đối với các khoản thanh toán hóa đơn lớn hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Trong mục Phương thức thanh toán, chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 3. Trong ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Mẹo: Nếu liên kết Thay đổi phương thức thanh toán của bạn không hiển thị có nghĩa là không chuyển đổi được từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn cho đăng ký này vì đăng ký không đáp ứng lượng chi phí tối thiểu để thanh toán theo hóa đơn. Lượng chi phí tối thiểu cần để thanh toán theo hóa đơn sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán cho một đăng ký hiện đang được thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng có đủ điều kiện để thay đổi sang hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại Thay đổi phương thức thanh toán của bạn, chọn Tiếp tục.

  Thông báo hiển thị khi bạn chuyển đổi từ thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn.
 5. Chọn OK để trở về trung tâm quản trị.

  Ảnh chụp màn hình thông báo xác nhận hiển thị sau khi đăng ký của bạn được chuyển đổi sang thanh toán theo hóa đơn.

Lưu ý: Tùy chọn thanh toán theo hóa đơn chỉ sẵn dùng nếu chi phí cho đăng ký Office 365 của bạn vượt quá một số tiền cụ thể (số tiền này dao động tùy theo vị trí dịch vụ). Có thể cần thực hiện kiểm tra tín dụng đối với các khoản thanh toán hóa đơn lớn hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Trong mục Phương thức thanh toán, chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 3. Trong ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn Thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Mẹo: Nếu liên kết Thay đổi phương thức thanh toán của bạn không hiển thị có nghĩa là không chuyển đổi được từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn cho đăng ký này vì đăng ký không đáp ứng lượng chi phí tối thiểu để thanh toán theo hóa đơn. Lượng chi phí tối thiểu cần để thanh toán theo hóa đơn sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán cho một đăng ký hiện đang được thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng có đủ điều kiện để thay đổi sang hóa đơn.
 4. Trong hộp thoại Thay đổi phương thức thanh toán của bạn, chọn Tiếp tục.

  Thông báo hiển thị khi bạn chuyển đổi từ thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng sang hóa đơn.
 5. Chọn OK để trở về trung tâm quản trị.

  Ảnh chụp màn hình thông báo xác nhận hiển thị sau khi đăng ký của bạn được chuyển đổi sang thanh toán theo hóa đơn.

Bạn có thể sử dụng các bước sau vào bất kỳ lúc nào để xác minh phương thức thanh toán được đặt cấu hình cho một đăng ký.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn xác minh. Phương thức thanh toán được đặt cấu hình cho đăng ký xuất hiện bên dưới Phương thức thanh toán và có thể trông giống một trong các ảnh chụp màn hình sau:

  Giao diện người dùng phương thức thanh toán cho biết rằng đăng ký này được đặt cấu hình để thanh toán theo hóa đơn. Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Bạn có thể sử dụng các bước sau vào bất kỳ lúc nào để xác minh phương thức thanh toán được đặt cấu hình cho một đăng ký.

 1. Trong Trung tâm Quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán> Đăng ký.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn xác minh. Phương thức thanh toán được đặt cấu hình cho đăng ký xuất hiện bên dưới Phương thức thanh toán và có thể trông giống một trong các ảnh chụp màn hình sau:

  Giao diện người dùng phương thức thanh toán cho biết rằng đăng ký này được đặt cấu hình để thanh toán theo hóa đơn. Mục Phương thức thanh toán của thẻ Đăng ký cho một đăng ký thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Khi bạn mua Office 365 được 21Vianet vận hành tại Trung Quốc, bạn có thể chọn thanh toán bằng hóa đơn hoặc thanh toán trực tuyến bằng Alipay hay China UnionPay. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán sau bằng cách gọi đến bộ phận hỗ trợ và thực hiện lại quy trình mua.

Lưu ý: Nếu chi phí đăng ký Office 365 của bạn thấp hơn một số tiền cụ thể (số tiền này sẽ thay đổi tùy theo địa điểm dịch vụ) thì tùy chọn phương thức thanh toán bằng hóa đơn sẽ không sẵn dùng. Nếu chi phí đăng ký của bạn vượt quá một số tiền cụ thể, bạn sẽ có tùy chọn thanh toán bằng hóa đơn. Có thể yêu cầu kiểm tra tín dụng đối với các khoản thanh toán bằng hóa đơn lớn hơn.

 1. Gọi tới nhóm hỗ trợ 21Vianet.

 2. Hãy chờ trong khi nhân viên hỗ trợ đặt thuê bao của bạn vào trạng thái "bị hủy bỏ - giảm bớt tính năng" hoặc "quá hạn". Đừng lo, người dùng của bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ của họ trong thời gian này.

 3. Trong khi gọi điện thoại cho nhân viên dịch vụ, hãy mua một thuê bao mới, và trong suốt thời gian kiểm xuất, hãy chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn chuyển đổi.

Sau khi bạn hoàn thành các bước này, phương thức thanh toán của bạn sẽ thay đổi và những người dùng của bạn sẽ tiếp tục được gán giấy phép như trước.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thông tin thanh toán trong Office 365 cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×