Thay đổi phông chữ và kết tự (khoảng cách ký tự) trong PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tùy chỉnh, thay đổi phông chữ và giãn cách ký tự (còn gọi là kết tự) trong các hộp thoại Phông. Để đến hộp thoại Phông chữ, trên tab Nhà, hãy bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại ở góc dưới bên phải của nhóm Phông chữ.

Công cụ khởi động hộp thoại phông

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tab Phông chữ trên hộp thoại Phông chữ, hãy xem Hộp thoại Phông chữ trong PowerPoint 2013

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tab Khoảng cách Ký tự trên hộp thoại Phông chữ, hãy xem Khoảng cách Ký tự trong PowerPoint 2013

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×