Thay đổi phông chữ mặc định trong OneNote Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu dùng OneNote Web App, bạn nhập trên trang mới, bạn đã tạo ghi chú được định dạng bằng phông Calibri 11 điểm.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt phông mặc định này trong ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy tính Mac. Để biết các bước chi tiết về cách thực hiện điều này, hãy xem một trong các thao tác sau:

Mẹo: Nếu bạn tìm thấy phông chữ trong OneNote Online quá nhỏ nhưng bạn không muốn thực sự thay đổi định dạng văn bản ghi chú của bạn, bạn có thể dùng chức năng thu phóng của trình duyệt để tạm thời đổi lớn hay nhỏ làm thế nào bạn muốn ghi chú của bạn xuất hiện trên trang hiện tại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×