Thay đổi ngôn ngữ mặc định cho lời chào thư thoại và email trong tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người quản trị toàn cầu Office 365, bạn có thể thiết lập Skype for Business để phát thư thoại mặc định của nó lời chào bằng ngôn ngữ khác. Lời chào hệ thống mặc định là giống như thế, "vui lòng để lại thư đối với John Smith. Sau khi tông màu, vui lòng ghi lại tin nhắn của bạn. Khi bạn kết thúc ghi, gác máy điện, hoặc nhấn phím thăng cho tùy chọn khác."

Trước tiên, đọc thông tin quan trọng này:

 • Các ngôn ngữ sẵn có để bạn có được xác định bởi vị trí của tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu tổ chức của bạn được đặt ở Hoa Kỳ, bạn có thể thiết đặt ngôn ngữ mặc định tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Nếu tổ chức của bạn được đặt trong Canada, bạn có thể chọn giữa tiếng Anh và tiếng Pháp. Để biết danh sách được hỗ trợ các ngôn ngữ, hãy xem các ngôn ngữ cho thông báo và lời chào thư thoại.

 • Không có cách nào để thay đổi ngôn ngữ hệ thống cho chỉ một người trong tổ chức của bạn. Bạn chỉ có thể thay đổi ngôn ngữ chúc mừng cho tất cả mọi người trên tổ chức của bạn.

  Ghi chú: Người dùng có thể thay đổi lời chào ngôn ngữ thông qua thiết đặt của mình sau khi họ đăng nhập của riêng họ.

 • Bạn có muốn ghi lại thư gửi đi thư thoại của bạn? Hãy xem thay đổi thư thoại của bạn lời chào.

Thay đổi ngôn ngữ hệ thống cho mọi người trong tổ chức của bạn

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong Trung tâm quản trị, hãy chọn thiết đặt > hồ sơ tổ chức.

  Chọn thiết đặt, sau đó chọn hồ sơ tổ chức.
 3. Chọn Edit.

  Chọn Chỉnh sửa.

 4. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách ngôn ngữ ưa thích cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

 5. Chọn Save.

Bài viết liên quan dành cho người quản trị

Bài viết liên quan ngôn ngữ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×