Thay đổi ngôn ngữ hiển thị và múi thời gian trong Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị và múi thời gian cho tất cả các ứng dụng Office 365 của bạn và dịch vụ cùng lúc.

Quan trọng: Một số thiết đặt Office 365, bao gồm ngôn ngữ hiển thị, không thể thay đổi được người dùng trong một số cấu hình Office 365. Nếu không có trong các thủ tục sau đây phù hợp với bạn, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 của tổ chức của bạn để được trợ giúp.

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây để mở ngăn thiết đặt , rồi bấm ngôn ngữ và múi thời gian.

    Ngăn thiết đặt Office 365.

  3. Bên dưới ngôn ngữ và múi thời gian, hãy chọn ngôn ngữ của bạn từ danh sách. Nếu bạn muốn thay đổi múi giờ và thời gian hiển thị cũng. Sau đó bấm lưu.

Nếu bạn không nhìn thấy ngăn thiết đặt

Tùy thuộc vào cấu hình Office 365 của tổ chức của bạn, bạn có thể tìm thấy thiết đặt ở một nơi khác nhau.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > thiết đặt Office 365, và bấm vào tab thiết đặt .

  2. Bấm ngôn ngữ và múi thời gian và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn. Sau đó bấm lưu.

Nếu bạn không có một tùy chọn thiết đặt ngôn ngữ

Trong Office 365 một số ngôn ngữ hiển thị cài đặt, và một số thiết đặt khác chỉ có thể thay đổi bởi người dùng có giấy phép nhất định. Nếu thiết đặt Office 365 của bạn không bao gồm một tùy chọn để thay đổi ngôn ngữ, yêu cầu người quản trị Office 365 của tổ chức của bạn để được trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về thiết đặt ngôn ngữ

  • Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn không ảnh hưởng tới các thiết đặt ngôn ngữ cho bất kỳ ai khác. Nếu người khác sử dụng cùng một máy tính, ngôn ngữ hiển thị của họ được xác định bởi của riêng họ thiết đặt Office 365.

  • Bạn cũng thiết một ngôn ngữ hiển thị khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App (email và lịch) lần đầu tiên. Tuy nhiên, thiết đặt ngôn ngữ Office 365 sẽ ghi đè thiết đặt trong Outlook Web App nếu họ đang khác nhau.

  • Hiện tại, nhiều ngôn ngữ sẵn có cho Outlook Web App hơn cho các dịch vụ (chẳng hạn như site nhóm) trong Office 365.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tự tìm hiểu Office 365

Cá nhân hoá email và lịch của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×