Thay đổi ngày tháng được định dạng dưới dạng văn bản sang dạng ngày tháng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu trang tính của bạn có ngày tháng nào mà có lẽ đã được nhập hoặc dán phần cuối trông giống như một chuỗi số giống như trong hình ảnh dưới đây, có thể bạn sẽ muốn định dạng lại chúng để chúng xuất hiện như là dạng ngày dài hoặc ngắn. Định dạng ngày cũng sẽ hữu ích hơn nếu bạn muốn lọc, sắp xếp hoặc dùng nó trong tính toán ngày tháng.

cột ngày trong định dạng văn bản

  1. Chọn ô, phạm vi ô hoặc cột mà bạn muốn định dạng lại.

  2. Hãy bấm Định dạng Số và chọn định dạng bạn muốn.

Định dạng Ngày ngắn trông như thế này:

Thay đổi dữ liệu để định dạng ngày ngắn từ ribbon

Ngày dài bao gồm thông tin thêm giống như trong hình ảnh này:

Nút trên ribbon để thay đổi định dạng ngày dài

Bạn cũng có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×