Thay đổi nơi lưu email được gửi thư

Thay đổi nơi lưu email được gửi thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Outlook, bạn có thể xác định thư mục nơi lưu các mục đã gửi email.

Outlook 2016 và Outlook 2013 cho Windows sử dụng Exchange ActiveSync (EAS) để kết nối với Outlook.com (trước đây là Hotmail), mà không lưu được gửi thư trong thư mục mà bạn đã gửi chúng từ. Thay vào đó, Outlook lưu chúng trong thư mục mục đã gửi của bạn. Bạn không thể thay đổi nơi thông điệp email đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản IMAP, mặc dù bạn có thể tắt tính năng lưu trong thư đã gửi hoàn toàn.

Nếu bạn có một tài khoản thư mà không tài khoản Outlook.com hoặc một tài khoản Exchange ActiveSync, bạn có thể dùng các bước sau để lưu thư đã gửi của bạn trong thư mục gốc.

Thay đổi nơi thông điệp email đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản Exchange

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Dưới lưu thư, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi .

 3. Chọn hộp kiểm khi trả lời thư đó là không có trong hộp thư đến, hãy lưu thư trả lời trong cùng một thư mục .

  Lưu mục trong thư mục gốc

Tắt lưu mục đã gửi trong tài khoản email IMAP

Nếu bạn đang dùng tài khoản IMAP với Outlook, bạn có thể nhận thấy rằng gửi thư đang được lưu hai lần. Để giải quyết điều này, bạn có thể tắt tính năng lưu các mục đã gửi trong Outlook.

 1. Trên menu tệp , bấm Thiết đặt tài khoản > Thiết đặt tài khoản.

 2. Chọn IMAP, và sau đó bấm thay đổi.

 3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 4. Hộp thoại Thiết đặt Email Internet sẽ xuất hiện, bấm tab nâng cao , sau đó chọn hộp kiểm không lưu bản sao của mục đã gửi .

Thay đổi nơi thông điệp email đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản Exchange

Theo mặc định, một bản sao của mỗi thư bạn gửi được lưu trong thư mục Mục đã gửi .

Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email đã lưu trong bất kỳ thư mục khác với hộp thư đến, bạn có thể cấu hình Outlook để lưu bản sao của thư đã gửi trong cùng thư mục với thư gốc.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Dưới lưu thư, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi .

 3. Chọn hộp kiểm khi trả lời thư đó là không có trong hộp thư đến, hãy lưu thư trả lời trong cùng một thư mục .

  Lưu mục trong thư mục gốc

Thay đổi vị trí thư đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản email IMAP

 1. Trên menu tệp , bấm Thiết đặt tài khoản > Thiết đặt tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email mà không phải là tài khoản Exchange, sau đó bấm thay đổi.

 3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 4. Trong hộp thoại Internet email thiết đặt , bấm vào tab Mục đã gửi .

  Chọn một thư mục trên tab mục đã gửi

 5. Bấm lưu mục đã gửi trong thư mục sau đây trên máy chủ, bung rộng danh sách thư mục, sau đó bấm thư mục.

  Hoặc, để chọn một thư mục tùy chỉnh để lưu mục đã gửi của bạn, bấm lưu mục đã gửi trong thư mục sau đây trên máy chủ, sau đó bấm Thư mục mới hoặc Thêm thư mục.

Thay đổi nơi thông điệp email đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản Exchange

Theo mặc định, một bản sao của mỗi thư bạn gửi được lưu trong thư mục Mục đã gửi .

Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email đã lưu trong bất kỳ thư mục khác với hộp thư đến, bạn có thể cấu hình Outlook để lưu bản sao của thư đã gửi trong cùng thư mục với thư gốc.

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, và sau đó trên tab tùy chọn , bấm tùy chọn email.

 2. Bên dưới xử lý thư, hộp kiểm lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi phải được chọn.

  Các tùy chọn xử lý thư
 3. Bấm tùy chọn email nâng cao.

 4. Chọn hộp kiểm trong thư mục khác với hộp thư đến, lưu trả lời với thư gốc .

Thay đổi vị trí thư đã gửi được lưu khi sử dụng tài khoản email IMAP

Lưu ý: Lần đầu tiên bạn gửi một thông điệp email với tài khoản IMAP của bạn, bạn sẽ được nhắc để chọn thư mục mà bạn muốn gửi mục đã lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email mà không phải là tài khoản Exchange, sau đó bấm thay đổi.

 3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 4. Trong hộp thoại Internet email thiết đặt , bấm tab thư mục .

  Thay đổi thư mục lưu các mục đã gửi

  1 để chọn một thư mục tùy chỉnh để lưu mục đã gửi của bạn, hãy bấm chọn một thư mục hiện có hoặc tạo một thư mục mới để lưu mục đã gửi của bạn cho tài khoản này trong.

  2 bấm thư mục để lưu các mục đã gửi trong, hoặc bấm vào Thư mục mới.

  Theo mặc định, các thư gửi từ tất cả các tài khoản của bạn được lưu trong thư mục Mục đã gửi mặc định trong Outlook. Nếu bạn có tài khoản Exchange trong hồ sơ Outlook của bạn, vào thư mục mặc định là Mục đã gửi trong Exchange của bạn hộp thư.

 5. Bấm chọn một thư mục hiện có hoặc tạo một thư mục mới để lưu mục đã gửi của bạn cho tài khoản này trong, bung rộng danh sách thư mục, sau đó bấm thư mục. Thông thường, bạn chọn các Mục đã gửi trong tệp dữ liệu cho tài khoản mà bạn đã chọn.

  Lưu ý: Trước tiên bạn nên đảm bảo rằng bạn được đăng ký vào thư mục Mục đã gửi sao cho nó sẽ xuất hiện trong hộp thoại Internet email thiết đặt như được mô tả trong bước 4. Để biết thông tin về cách đăng ký vào thư mục tài khoản IMAP, hãy xem phần Xem thêm .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×