Thay đổi mức tăng trong biểu đồ 3-D và xoay

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm vào biểu đồ 3-D mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm dạng xem 3-D.

  3. Chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xoay biểu đồ bằng cách sử dụng chuột. Bấm giao điểm của bất kỳ hai trục để chọn các góc của biểu đồ, sau đó kéo góc để điều chỉnh mức tăng và xoay trong biểu đồ. Để xem Các đánh dấu dữ liệu, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn kéo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×