Thay đổi mức độ bảo vệ trong lọc email rác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lọc email rác trong Microsoft Office Outlook 2007 được thiết kế để giữ email rác, còn được gọi là thư rác, phá rối hộp thư đến của bạn. Theo mặc định, bộ lọc email rác được bật lên, và mức độ bảo vệ được đặt là thấp, thiết đặt thiết kế để nắm bắt hình thư rác nhất rõ ràng. Cũng theo mặc định, bất kỳ thư nào bắt bộ lọc email rác được chuyển vào thư mục Email rác . Bạn có thể thay đổi bất kỳ các tùy chọn lọc email rác đối với kiểu bảo vệ mà bạn muốn.

Ghi chú: Trong khi bộ lọc email rác của Outlook khác là bảo vệ đối với nhiều thư rác gửi tự, không có bộ lọc có thể ngăn chặn mọi thư rác.

Trong bài viết này

Thay đổi mức độ bảo vệ email rác

Xóa bỏ thư thay vì di chuyển chúng vào thư mục email rác

Thay đổi mức độ bảo vệ email rác

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn của hộp thoại tùy chọn, dưới email, hãy bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Chọn mức độ bảo vệ mà bạn muốn:

  • Không lọc tự động     Mặc dù điều này sẽ tắt lọc email rác tự động, Outlook tiếp tục để đánh giá thư bằng cách dùng tên miền và địa chỉ email trong danh sách người gửi chặn, và cũng có thể tiếp tục để di chuyển thư từ người gửi bị chặn vào thư mục Email rác .

   Ghi chú: Nếu bạn muốn hoàn toàn tắt lọc email rác, bạn phải cũng loại bỏ các mục trong thư rác email danh sách bộ lọc.

  • Thấp     Nếu bạn không nhận được nhiều thư rác email, hoặc muốn lọc xuất chỉ những thư nhất rõ ràng là thư rác, chọn tùy chọn này.

  • Cao     Nếu bạn nhận được nhiều thư rác email, nhưng không muốn hạn chế vào thư mà bạn nhìn thấy những từ người gửi vào danh sách an toàn của bạn, hãy chọn tùy chọn này. Tuy nhiên, bạn nên định kỳ xem lại thư chuyển vào thư mục email rác, vì một số thông báo hợp lệ cũng có thể kết thúc có.

  • Chỉ danh sách an toàn     Nếu bạn nhận được nhiều thông điệp email, bạn có thể chọn tùy chọn này. Bất kỳ thông điệp email được gửi không người nào đó trên danh sách người gửi an toàn và danh sách gửi thư trong danh sách người nhận an toàn, sẽ được coi là thư rác.

Ghi chú: Thay đổi mức độ bảo vệ ảnh hưởng đến chỉ các tài khoản thư mà trình bày và lưu thông điệp email vào máy tính của bạn. Bao gồm tất cả các tài khoản email sử dụng một tệp thư mục cá nhân (.pst), bao gồm POP3 và IMAP và Microsoft Exchange tài khoản được cấu hình để sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, mà sử dụng một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost).

Đầu Trang

Xóa bỏ thư thay vì di chuyển chúng vào thư mục email rác

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn của hộp thoại tùy chọn, dưới email, hãy bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Chọn hộp kiểm xóa vĩnh viễn bị nghi ngờ là email rác thay vì chuyển vào thư mục email rác .

Ghi chú: Khi bạn xóa vĩnh viễn bị nghi ngờ là email rác, các thư ngay lập tức sẽ bị xóa và không được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa .

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×