Thay đổi một phần của mẫu hiện có

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một phần của mẫu là một phần của mẫu biểu mẫu có thể lưu để tái sử dụng trong nhiều mẫu biểu mẫu. Một phần của mẫu thông thường bao gồm các điều khiển và một nguồn dữ liệu và cũng có thể bao gồm các tính năng như kết nối dữ liệu, xác thực dữ liệuvà quy tắc. Bạn có thể thiết kế một phần của mẫu duy nhất và sau đó có thể phân phối nó để người thiết kế mẫu biểu mẫu khác trong tổ chức của bạn để dùng trong mẫu biểu mẫu của họ. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn để giúp đảm bảo thiết kế nhất quán trong các mẫu biểu mẫu nhiều. Mẫu phần được mức độ thường xuyên tạo và duy trì bằng một biểu mẫu trình thiết kế và sau đó chia sẻ với người thiết kế biểu mẫu khác trong tổ chức.

Bài viết này giải thích quy trình cơ bản cho Cập Nhật một phần của mẫu. Nó cũng mô tả cách dùng biểu tượng của riêng bạn cho phần mẫu của bạn và làm thế nào để thay đổi tên một phần của mẫu.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi thiết kế của một phần của mẫu

Thay đổi biểu tượng cho một phần của mẫu

Thay đổi tên và ID cho một phần của mẫu

Thay đổi thiết kế của một phần của mẫu

Để sửa đổi một phần của mẫu mà bạn thiết kế, bạn mở nó trong môi trường Microsoft Office InfoPath dành riêng cho thiết kế phần của mẫu, thực hiện các thay đổi cần thiết, và sau đó lưu tệp. Nếu các nhà thiết kế biểu mẫu hiện đang dùng các phần của mẫu của bạn, bạn phải cho phép họ biết rằng phiên bản mới có sẵn để họ có thể thêm Phiên bản mới nhất đến ngăn tác vụ điều khiển . Sau khi một phần của mẫu mới được cài đặt, InfoPath sẽ hiển thị thông báo về phiên bản mới trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế . Thông báo này cũng xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ qua phần của mẫu trên mẫu biểu mẫu.

Nếu bạn dự định Cập Nhật một phần của mẫu trong một mẫu biểu mẫu có sẵn dùng trong toàn bộ tổ chức của bạn, bạn phải phát hành lại mẫu biểu mẫu sau khi cập nhật các phần của mẫu. Cập Nhật biểu mẫu mẫu với phần mới nhất của mẫu sẽ xuất hiện tự động người dùng lần tiếp theo mở biểu mẫu hiện có hay mới dựa trên mẫu biểu mẫu đó.

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , hãy bấm Trên máy tính của tôi.

 3. Trong hộp thoại mở trong chế độ thiết kế , hãy bấm InfoPath phần của mẫu từ danh sách loại tệp.

 4. Duyệt đến và bấm vào phần của mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

 5. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn cần phải phần của mẫu.

 6. Để lưu phần của mẫu, trên menu tệp , bấm lưu.

 7. Để chia sẻ các phần của mẫu với thiết kế biểu mẫu khác, sao chép tệp mẫu phần (.xtp) vào một vị trí được chia sẻ chẳng hạn như máy chủ tệp, và sau đó cho trình thiết kế biểu mẫu khác biết rằng nó sẵn sàng để sử dụng.

Đầu trang

Thay đổi biểu tượng cho một phần của mẫu

Bạn có thể tạo các biểu tượng riêng của bạn cho một phần của mẫu. Biểu tượng phần của mẫu xuất hiện trong danh sách các điều khiển trong ngăn tác vụ điều khiển , bên cạnh tên của phần của mẫu. Tùy chỉnh biểu tượng thường được tạo ra bằng cách sử dụng một chương trình phần mềm chuyên dụng biểu tượng tạo hoặc đồ họa chương trình.

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , hãy bấm Trên máy tính của tôi.

 3. Trong hộp thoại mở trong chế độ thiết kế , hãy bấm InfoPath phần của mẫu từ danh sách loại tệp.

 4. Duyệt đến và bấm vào phần của mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , hãy bấm duyệt.

 7. Trong hộp thoại Chèn biểu tượng , định vị .ico, .bmp hoặc tệp hình ảnh có chứa biểu tượng mà bạn muốn dùng để đại diện cho phần của mẫu trong ngăn tác vụ điều khiển .

Đầu trang

Thay đổi tên và ID cho một phần của mẫu

Dùng thủ tục này khi bạn muốn thay đổi tên và mẫu phần ID cho một phần của mẫu hiện có.

InfoPath Hiển thị tên một phần của mẫu trong ngăn tác vụ điều khiển , trong số các vị trí khác. Mẫu phần ID không hiển thị trong ngăn tác vụ điều khiển , nhưng nó phải là duy nhất cho từng phần của mẫu riêng biệt mà bạn tạo.

Bạn không thể thay đổi tên và mẫu phần ID của một phần của mẫu bằng cách chỉ cần lưu phần của mẫu với tên tệp mới. Thay vào đó, bạn phải mở phần của mẫu trong InfoPath và Cập Nhật tên tệp trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu . Cách thực hiện để tự động Cập Nhật mẫu phần ID cho bạn.

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , hãy bấm Trên máy tính của tôi.

 3. Trong danh sách tệp của loại , bấm Phần của mẫu InfoPath.

 4. Duyệt đến và bấm vào phần của mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , hãy nhập tên mới trong hộp tên mẫu phần .

  Khi bạn thực hiện điều này, văn bản xác định trong hộp mẫu phần ID phản ánh tên mới. Mẫu phần ID được tạo tự động bằng InfoPath. Nó phải là duy nhất cho từng phần mẫu mới mà bạn tạo.

 7. Trên menu tệp , bấm Lưu như, và nhập tên tệp mới cho phần của mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×