Thay đổi mật khẩu trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn được cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager từ xa, bạn phải sử dụng mật khẩu để đăng nhập. Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính đó là một phần của tên miền, bạn có thể dùng mật khẩu mạng của bạn, nhưng nếu không, bạn sẽ được cung cấp mật khẩu người sở hữu cơ sở dữ liệu hay người quản trị máy tính.

Lần đầu tiên bạn kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ, bạn được nhắc nhập mật khẩu từ xa mà chủ sở hữu cơ sở dữ liệu tạo ra cho bạn. Bạn phải thay đổi mật khẩu từ xa để khớp với mật khẩu cục bộ của bạn.

Lưu ý: Mật khẩu cục bộ của bạn không được cung cấp cho người sở hữu cơ sở dữ liệu.

Mật khẩu tạm thời hoặc từ xa     Nhập mật khẩu cho bạn người quản trị. Mật khẩu không để trống.

Mật khẩu cục bộ     Nhập mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn.

Xác nhận mật khẩu cục bộ     Nhập lại mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn.

Khi bạn bấm OK, mật khẩu của bạn từ xa được thay đổi để khớp với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính của bạn. Lần sau khi bạn kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ, bạn không được nhắc để cung cấp mật khẩu, trừ khi không khớp với mật khẩu từ xa và mật khẩu cục bộ của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×