Thay đổi mật khẩu cho ứng dụng Web hồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng thủ tục này để thay đổi mật khẩu cho căn cước vùng chứa ứng dụng Web. Vùng chứa ứng dụng Web sử dụng tài khoản căn cước để thao tác ứng dụng Web. Ứng dụng Web lưu trữ thông tin xác thực và sẽ tiếp tục hoạt ngay cả sau khi đã hết hạn mật khẩu. Tuy nhiên, nếu vùng chứa ứng dụng Web khởi động lại, thông tin được lưu trữ chứng danh bị mất, và vùng chứa ứng dụng Web không thể bắt đầu cho đến khi thông tin xác thực được Cập Nhật. Nếu vùng chứa ứng dụng Web không thể bắt đầu, thông báo lỗi "Dịch vụ không sẵn dùng" HTTP sẽ được hiển thị cho người dùng của trang Web hoặc dịch vụ bất kỳ ứng dụng Web cung cấp.

Ghi chú: 

 • Quy trình này có thể được thực hiện chỉ sau khi mật khẩu đã được thay đổi trên điều khiển tên miền. Thông tin xác thực đã nhập được kiểm đối với những người trên điều khiển tên miền. Nếu bạn nhập mật khẩu mới trước khi mật khẩu đã được thay đổi trên điều khiển tên miền, lỗi sẽ dẫn đến và các thiết đặt sẽ không thể thay đổi.

 • Để lưu các thay đổi, bạn phải khởi động lại vùng chứa ứng dụng Web. Điều này sẽ gây ra các nội dung hoặc dịch vụ mà bạn sẽ có trong giây lát không sẵn dùng trong khi khởi động lại vùng chứa ứng dụng Web.

 • Quy trình này cần để chạy chỉ trên máy chủ đang chạy SharePoint Trung tâm quản trị Web site.

Quan trọng: Bạn cần có tư cách thành viên trong nhóm người quản trị trên máy tính cục bộ hoặc tương đương, để hoàn tất các thủ tục sau đây. Tư cách thành viên trong nhóm người quản trị cụm máy chủ (nhóm bảo mật WSS_RESTRICTED_WPG Windows) không phải là đủ để hoàn tất các thủ tục.

Thay đổi mật khẩu cho căn cước vùng chứa ứng dụng Web bằng cách sử dụng giao diện người dùng

 1. Trong site SharePoint Trung tâm quản trị Web, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, bên dưới Cấu hình bảo mật, bấm Tài khoản Dịch vụ.

 3. Trong phần Quản lý thông tin đăng nhập , tại mục chọn cấu phần Cập Nhật, chọn vùng chứa ứng dụng Web.

 4. Trong danh sách dịch vụ Web , hãy chọn dịch vụ vùng chứa ứng dụng đã được tạo bên dưới. Mặc định là Ứng dụng Web Windows SharePoint Services.

 5. Trong danh sách vùng chứa ứng dụng , chọn vùng chứa ứng dụng mà bạn muốn cập nhật các thông tin đăng nhập.

 6. Nhập mật khẩu mới trong hộp mật khẩu .

 7. Bấm OK.

Thay đổi mật khẩu cho căn cước vùng chứa ứng dụng Web bằng cách sử dụng dòng lệnh

 1. Trên máy tính chạy site Trung tâm quản trị Web, mở dòng lệnh và dẫn hướng đến thư mục extensions\12\BIN chương trình Files\Common Files\Microsoft Shared\web server.

 2. Tại dấu nhắc lệnh, hãy gõ lệnh sau đây:

  stsadm – o updateaccountpassword – userlogin < tên Miền\Tên người dùng >

  – mật khẩu < newpassword > – noadmin

  Ghi chú: userlogin là ứng dụng Web vùng chứa định danh tài khoản.

 3. Nhấn ENTER.

 4. Tại dấu nhắc lệnh, hãy gõ lệnh sau đây:

  iisreset /noforce

 5. Nhấn ENTER.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×