Thay đổi mật khẩu của bạn trong thư dành cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của bạn trong thư cho Windows 10, bạn không cần nhập mật khẩu của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng. Nếu mật khẩu cho tài khoản email của bạn hết hạn hoặc bạn thay đổi cho mục đích bảo mật, bạn có thể cần cập nhật mật khẩu của bạn trong ứng dụng thư.

Cập nhật mật khẩu

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp email của bạn, bạn có thể cập nhật mật khẩu được lưu trữ trong thư cho Windows 10.

  1. Chọn thiết đặt > Quản lý tài khoản, sau đó chọn tài khoản mà bạn cần Cập Nhật.

  2. Nếu bạn đã chọn tài khoản Outlook.com , bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu của bạn bằng cách chọn thay đổi thiết đặt tài khoản. Thư cho Windows 10 sẽ đưa bạn tới một trang web cho tài khoản của bạn mà bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn. Sau khi bạn cập nhật mật khẩu trên trang web, thư cho Windows 10 sẽ nhận được thay đổi tự động.

    Cho tất cả các tài khoản khác, bạn có thể cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản sau đó chọn lưu.

    Mẹo: 

    • Nếu mật khẩu của bạn đã hết hạn hoặc bạn nghĩ tài khoản của bạn đã bị lợi dụng, bạn sẽ cần phải thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn — ví dụ, Gmail hoặc iCloud — trước khi bạn cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản .

    • Nếu thư cho Windows 10 sẽ không chấp nhận mật khẩu mới của bạn, hãy đảm bảo bấm Caps Lock tắt và sau đó nhập lại mật khẩu của bạn.

Thêm thông tin

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×