Thay đổi mật khẩu của bạn trong Thư dành cho Windows 10

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của bạn trong thư cho Windows 10, bạn không cần nhập mật khẩu của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng. Nếu mật khẩu cho tài khoản email của bạn hết hạn hoặc bạn thay đổi cho mục đích bảo mật, bạn có thể cần cập nhật mật khẩu của bạn trong ứng dụng thư.

Cập nhật mật khẩu

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp email của bạn, bạn có thể cập nhật mật khẩu được lưu trữ trong thư cho Windows 10.

  1. Chọn thiết đặt > Quản lý tài khoản, sau đó chọn tài khoản mà bạn cần Cập Nhật.

  2. Nếu bạn đã chọn tài khoản Outlook.com , bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu của bạn bằng cách chọn thay đổi thiết đặt tài khoản. Thư cho Windows 10 sẽ đưa bạn tới một trang web cho tài khoản của bạn mà bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn. Sau khi bạn cập nhật mật khẩu trên trang web, thư cho Windows 10 sẽ nhận được thay đổi tự động.

    Cho tất cả các tài khoản khác, sau khi bạn cập nhật mật khẩu của bạn với nhà cung cấp email của bạn, bạn có thể cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản sau đó chọn lưu.

    Mẹo: 

    • Nếu mật khẩu của bạn đã hết hạn hoặc bạn nghĩ tài khoản của bạn đã bị lợi dụng, bạn sẽ cần phải thay đổi mật khẩu của bạn với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn — € ví dụ, Gmail hoặc iCloud — € trước khi bạn cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản .

    • Nếu thư cho Windows 10 sẽ không chấp nhận mật khẩu mới của bạn, hãy đảm bảo bấm Caps Lock tắt và sau đó nhập lại mật khẩu của bạn.

Thông tin khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×