Thay đổi mẫu thường (Normal.dotm)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẫu Normal.dotm mở ra bất cứ khi nào bạn bắt đầu Microsoft Word, và nó bao gồm kiểu mặc định và tùy chỉnh diện mạo cơ bản của tài liệu xác định.

Ghi chú: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với Normal.dotm sẽ được áp dụng cho tài liệu mà bạn tạo trong tương lai.

 1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

 2. Đi tới C:\Users\tên người dùng\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

 3. Mở mẫu thường (Normal.dotm).

 4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn với phông chữ, lề, dãn cách, và các thiết đặt khác. Bạn có thể sử dụng cùng một lệnh và tính năng mà bạn dùng để thay đổi tài liệu — nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với Normal.dotm sẽ được áp dụng cho tài liệu mà bạn tạo trong tương lai.

 5. Khi bạn đã xong, hãy bấm tab tệp , sau đó bấm lưu.

Ghi chú: Nếu Normal.dotm được đổi tên, hỏng hoặc di chuyển, Word sẽ tự động tạo một phiên bản mới (mà sử dụng thiết đặt mặc định ban đầu) tiếp theo thời gian bạn khởi động Word. Phiên bản mới sẽ không bao gồm bất kỳ tùy chỉnh mà bạn thực hiện đối với phiên bản mà bạn đổi tên hoặc di chuyển.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong Windows Vista:

   Bấm mẫu, và sau đó bấm đúp vào tệp Normal.dotm để mở nó.

  • Trong Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003:

   Bấm mẫu bên cạnh tên tệp.

   Nếu không có mẫu được liệt kê trong hộp thoại mở , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp loại tệp , sau đó bấm Tất cả các mẫu Word.

 3. Mở mẫu thường. Để chắc chắn rằng bạn đang làm việc trong mẫu mặc định, kiểm tra xem Normal.dotm xuất hiện trong thanh tiêu đề của Word.

 4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn với phông chữ, lề, dãn cách, và các thiết đặt khác. Bạn có thể sử dụng cùng một lệnh và tính năng mà bạn dùng để thay đổi tài liệu — nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với Normal.dotm sẽ được áp dụng cho tài liệu mà bạn tạo trong tương lai.

 5. Khi bạn đã xong, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu.

Ghi chú: Nếu Normal.dotm được đổi tên, hỏng hoặc di chuyển, Word sẽ tự động tạo một phiên bản mới (mà sử dụng thiết đặt mặc định ban đầu) tiếp theo thời gian bạn khởi động Word. Phiên bản mới sẽ không bao gồm bất kỳ tùy chỉnh mà bạn thực hiện đối với phiên bản mà bạn đổi tên hoặc di chuyển.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×