Thay đổi máy chủ tên sang Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu bạn đã có tên miền của riêng bạn, bạn muốn cấu hình nó để hoạt động với Office 365 và bạn muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS cho bạn, bạn cần làm hai việc:

  • Tại máy chủ DNS của bạn, hãy xác nhận với Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền đó.

  • Tại nhà đăng ký tên miền của bạn, hãy thay đổi bản ghi máy chủ tên miền.

Sau khi bạn thực hiện những thay đổi này, Office 365 sẽ thực hiện các thay đổi DNS được yêu cầu còn lại và lưu trữ bản ghi DNS Office 365 của bạn.

Bấm vào nối kết để xem hướng dẫn từng bước ở các máy chủ DNS và cơ quan đăng ký tên miền này (đối với một số nhà cung cấp, cũng có cả các bước bằng video).

1&1 Internet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Europe Registry

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Namecheap

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Aabaco Small Business

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Fasthosts.co.uk

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

NearlyFreeSpeech.net

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Active24

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Freeparking.co.nz

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Net4.in

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Amazon Web Services (AWS)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Gandi.net

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Netfirms

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Asia Registry

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Go Daddy

(xem thông tin GoDaddy dưới đây)

Nettica

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Blacknight

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Tên miền Google

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Network Information Center (NIC)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Bluehost

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Heart Internet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Network Solutions

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Cloudflare

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Hostgator

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

123-reg.co.uk

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Crazy Domains

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Hover (Tucows)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Register365

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

DNSMadeEasy

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

iFastNet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Register.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

DomainExplorer.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

IP Mirror

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

TransIP

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

dotPH

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Melbourne IT

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

United Domains

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dreamhost

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

myhosting.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Whiz.in

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dyn.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

MyDomain

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Yahoo! Small Business

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dynadot

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

name.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

eNomCentral

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Names.co.uk

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Các tùy chọn khác và một số điều bạn nên biết:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×