Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với dotPH

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS cho Office 365 của bạn cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại dotPH.)

Đây là những gì bạn cần làm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại dotPH bằng cách dùngnối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Trên trang Registered Domains, trong phần Domain, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

 3. 3 trong khu vực DNS mục nhập , hãy chọn Thêm mục nhập DNS.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

 4. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Domain

  Type

  Content

  (Để trống trường này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc trỏ tới địa chỉ cụ thể ở đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tìm được giá trị này?

 5. Chọn Thêm.

 6. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo được cập nhật trên Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác minh.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang xác nhận tên miền , chọn xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xemTìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Để hoàn thành việc thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi để các bản ghi NS của miền tại nhà đăng ký tên miền của mình trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi để các bản ghi NS của miền trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, các tên duy nhất sẽ được liệt kê là ba:

ns1.bdm.microsoftonline.com

ns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

Lưu ý: Giới hạn DotPH hỗ trợ tới ba tùy chỉnh máy chủ tên.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại dotPH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

 2. Trên trang Registered Domains , trong phần Domain , chọn tên miền bạn đang Cập Nhật.

 3. Trong phần máy chủ tên , hãy chọn sửa.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-1

 4. Trong vùng chọn máy chủ tên , chọn Sử dụng máy chủ tên riêng.

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-2

 5. Tùy thuộc vào việc đã có hay không có máy chủ tên được liệt kê trên trang hiện được hiển thị, hãy tiếp tục thực hiện một trong hai quy trình sau đây:

Nếu KHÔNG có máy chủ tên được liệt kê

 1. Trong các hộp trong vùng chọn máy chủ tên , nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Nhập máy chủ tên

  Nhập địa chỉ IPv4 của

  Nhập địa chỉ IPv6

  Máy chủ tên 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  207.46.15.59

  (Để trống trường này.)

  Máy chủ tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  157.56.81.41

  (Để trống trường này.)

  Máy chủ tên 3 (tùy chọn)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  191.232.83.138

  (Để trống trường này.)

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-3

 2. Chọn Lưu Thay đổi.

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

 3. Chọn tiếp tục.

  DotPH-BP-ủy nhiệm lại-1-6

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn qua hệ thống DNS trên Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Nếu đã CÓ máy chủ tên được liệt kê

Thận trọng: Hãy làm theo bước này chỉ nếu bạn có máy chủ tên hiện có khác với máy chủ tên đúng . ( Chỉ có nghĩa là, xóa bỏ bất kỳ máy chủ tên hiện tại là không có tên là ns1.bdm.microsoftonline.com , ns2.bdm.microsoftonline.comhoặc ns3.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Nếu có bất kỳ máy chủ tên khác được liệt kê trong vùng chọn máy chủ tên , xóa từng bằng cách chọn nó, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 2. Trong các hộp trong cùng một khu vực, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Nhập máy chủ tên

  Nhập địa chỉ IPv4 của

  Nhập địa chỉ IPv6

  Máy chủ tên 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  207.46.15.59

  (Để trống trường này.)

  Máy chủ tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  157.56.81.41

  (Để trống trường này.)

  Máy chủ tên 3 (tùy chọn)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  191.232.83.138

  (Để trống trường này.)

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-3

 3. Chọn Lưu Thay đổi.

  DotPH-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

 4. Chọn tiếp tục.

  DotPH-BP-ủy nhiệm lại-1-6

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để cập nhật các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn qua hệ thống DNS trên Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×