Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với bất kỳ cơ quan đăng ký tên miền nào

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Kiểm tra thiết lập tên miền của bạn (máy chủ cụ thể hướng dẫn)đầu tiên để xem liệu chúng tôi có các hướng dẫn cho cơ quan đăng ký của bạn.

Làm theo các hướng dẫn để thêm và thiết lập tên miền của bạn trong Office 365 để dịch vụ của bạn như email và Skype for Business Online sẽ sử dụng tên miền riêng của bạn. Để thực hiện điều này, bạn sẽ xác nhận tên miền của bạn, và sau đó thay đổi máy chủ tên miền của bạn để Office 365 để bản ghi DNS đúng có thể thiết lập cho bạn. Hãy làm theo các bước này nếu câu lệnh ba sau đây mô tả các tình huống của bạn:

 • Bạn có tên miền riêng và muốn thiết lập nó để làm việc với Office 365.

 • Bạn muốn Office 365 để quản lý bản ghi DNS cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý bản ghi DNS của riêng bạn.)

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Lưu ý: Bạn sẽ tạo duy nhất một bản ghi trong số hai bản ghi này. TXT là loại bản ghi được ưa dùng, nhưng một số nhà cung cấp lưu trữ DNS không hỗ trợ nó, trong trường hợp này, bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, nơi bạn có thể tạo bản ghi mới.

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi.

 1. Tùy thuộc vào việc bạn đang tạo bản ghi TXT hay bản ghi MX, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn tạo bản ghi TXT, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   TTL

   TXT

   Thực hiện một trong các thao tác sau: Gõ @ hoặc bỏ trống trường hoặc gõ tên miền của bạn.

   Lưu ý: Các máy chủ DNS khác nhau có yêu cầu khác nhau cho trường này.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

  • Nếu bạn tạo bản ghi MX, hãy dùng các giá trị này:

   Record Type

   Alias or Host Name

   Value

   Priority

   TTL

   MX

   Nhập @ hoặc tên miền của bạn.

   MS=msXXXXXXXX

   Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
   Làm thế nào để tìm được giá trị này?

   Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX sử dụng cho dòng thư, hãy sử dụng mức độ ưu tiên thấp hơn mức độ ưu tiên của bất kỳ bản ghi MX nào hiện có.

   Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

   Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 2. Lưu bản ghi.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Khi bạn nhận được tới ô cuối cùng bước của trình hướng dẫn thiết lập tên miền trong Office 365, bạn có một nhiệm vụ còn lại. Để thiết lập tên miền của bạn với các dịch vụ Office 365 , chẳng hạn như email, bạn hãy thay đổi tên miền của bạn máy chủ tên (hoặc NS) bản ghi tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để trỏ tới Office 365 chính và phụ máy chủ tên. Sau đó, vì Office 365 lưu trữ DNS của bạn, bản ghi DNS yêu cầu cho các dịch vụ của bạn được thiết lập tự động cho bạn. Bạn có thể Cập Nhật bản ghi máy chủ tên chính mình bằng cách làm theo các bước cơ quan đăng ký tên miền của bạn có thể cung cấp trong nội dung Trợ giúp tại website của họ. Nếu bạn không quen thuộc với DNS, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại cơ quan đăng ký tên miền.

Để tự thay đổi máy chủ tên miền tại website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo hai bản ghi máy chủ tên hoặc sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để khớp với các giá trị sau:

  Máy chủ tên thứ nhất

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Mẹo: Bạn nên dùng tối thiểu hai bản ghi máy chủ tên. Nếu có bất kỳ máy chủ tên khác nào được liệt kê, bạn cũng có thể xóa chúng, hoặc thay đổi chúng thành ns3.bdm.microsoftonline.comns4.bdm.microsoftonline.com.

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365 , tất cả dịch vụ hiện đang được liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước của trình hướng dẫn, chẳng hạn như thêm địa chỉ email, hoặc nếu bạn đang dùng tên miền của bạn cho blogs mua sắm xe, hoặc các dịch vụ, ở đó là bước bổ sung được yêu cầu. Nếu không thay đổi này có thể dẫn đến ngừng hoạt động dịch vụ, chẳng hạn như thiếu quyền truy nhập email hoặc website hiện tại được không thể truy nhập.

Ví dụ, đây là một vài bước bổ sung có thể cần thiết đối với dịch vụ máy chủ email và website:

 • Di chuyển tất cả các địa chỉ email sử dụng tên miền của bạn để Office 365 trước khi bạn thay đổi bản ghi NS của bạn. Tìm hiểu thêm: tại sao tôi nên thêm người dùng vào Office 365 trong khi thêm tên miền của mình?

 • Muốn thêm tên miền hiện đang được sử dụng với một địa chỉ website, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com? Bạn có thể thực hiện các bước trong khi bạn thêm tên miền để lưu trữ nơi lưu trữ bây giờ để mọi người vẫn có thể đến website sau khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền để trỏ tới Office 365web nó.

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×