Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Hostgator

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS cho Office 365 của bạn tại Hostgator.)

Quan trọng: 

Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này trước khi bạn thực hiện quy trình ở mục sau đây, Thêm bản ghi TXT để xác minh.

Làm theo các bước này để liên kết miền với tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cổng thông tin khách hàng của bạn tại Hostgator bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-0

 2. Chọn tab Miền.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-1

 3. Ở trang Quản lý Miền, trong khu vực Miền của Tôi, chọn miền mà bạn muốn cập nhật.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-2

 4. Ở trang Tổng quan về Miền, trong khu vực Máy chủ Tên, chọn Thay đổi.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-3

 5. Ở trang Máy chủ Tên dành cho miền của bạn, trong danh sách thả xuống Chọn Tài khoản Lưu trữ, chọn tài khoản lưu trữ được liên kết với miền của bạn.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

 6. Chọn Lưu Máy chủ Tên.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-9

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Domains, chọn Advanced DNS Zone Editor.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Advanced DNS Zone Editor, trong khu vực Add a Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu TXT

  Dùng domain_name của bạn. (ví dụ: fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Chọn Add Record.

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Trong khi hoàn thành thiết lập miền với Office 365, bạn phải thay đổi các bản ghi NS của miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chúng trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Thao tác này sẽ thiết lập để Office 365 cập nhật các bản ghi DNS của miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Skype for Business Online và website công cộng của bạn hoạt động với miền của bạn và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng:  Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của miền để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, mọi dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: mọi email được gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu đi tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Quan trọng: 

 • Khi bạn đã hoàn tất các bước trong phần này, sẽ chỉ xuất hiện danh sách bốn máy chủ tên sau:

 • Quy trình sau đây sẽ cho bạn biết cách xóa khỏi danh sách bất kỳ máy chủ tên nào khác mà bạn không mong muốn, cũng như cách thêm máy chủ tên đúng nếu chưa có trong danh sách.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • sns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cổng thông tin khách hàng của bạn tại Hostgator bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-0

 2. Chọn tab Miền.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-1

 3. Ở trang Quản lý Miền, trong khu vực Miền của Tôi, chọn miền mà bạn muốn cập nhật.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-2

 4. Ở trang Tổng quan về Miền, trong khu vực Máy chủ Tên, chọn Thay đổi.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-3

 5. Ở trang Máy chủ Tên dành cho miền của bạn, trong danh sách thả xuống Chọn Tài khoản Lưu trữ, chọn tài khoản lưu trữ được liên kết với miền của bạn.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

 6. Chọn Đặt thủ công các máy chủ tên của tôi.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 7. Thận trọng: Làm theo các bước này chỉ khi máy chủ tên hiện có của bạn không phải là bốn máy chủ tên đúng. (Tức là, chỉ xóa bất kỳ máy chủ tên hiện tại nào không phải làns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com hoặc ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Vẫn ở trang Máy chủ Tên dành cho miền của bạn, trong danh sách máy chủ tên, xóa từng máy chủ tên trong danh sách bằng cách chọn máy chủ tên, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-6

 8. Vẫn trong danh sách máy chủ tên, nhập hoặc sao chép và dán hai giá trị đầu tiên từ bảng sau đây.

  Máy chủ Tên 1:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ Tên 2:

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ Tên 3:

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ Tên 4:

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-7-1

 9. Thêm các giá trị máy chủ tên khác.

  Chọn thêm (+), rồi nhập hoặc sao chép và dán giá trị ở hàng tiếp theo của bảng vào hộp dành cho bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn tạo được toàn bộ bốn bản ghi máy chủ tên.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-7-2

 10. Chọn Lưu Máy chủ Tên.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-8

Lưu ý: Có thể phải mất vài giờ để các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn được cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó, email và các dịch vụ khác trong Office 365 sẽ sẵn sàng hoạt động với miền của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×