Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Domainnameshop

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm theo các hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 quản lý các bản ghi DNS Office 365 cho bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Ghi chú: Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Domainnameshop login_C3_2017626164856

 2. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop chọn Domains_C3_2017626164918 của tôi

 3. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Chọn Domainnameshop domain_C3_2017626164944 vào

 4. Chọn tab DNS records .

  Domainnameshop chọn DNS records_C3_2017626165010

 5. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Domainnameshop chọn Hiển thị settings_C3_2017626165030 nâng cao

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Dữ liệu

  (Hãy để trống)

  1 hour

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Bản ghi Domainnameshopt TXT cho verification_C3_201762793521

 7. Chọn + (thêm) nút.

 8. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  Domainnameshop chọn tên miền trong Office 365_C3_20176279656

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  Domainnameshop bắt đầu thiết lập trong Office 365_C3_20176279736

 4. Trên trang xác nhận tên miền, chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Chọn Domainnameshop thêm TXT thay vào đó trong Office 365_C3_2017627999

 5. Chọn xác nhận.

  Xác nhận Domainnameshop trong Office 365_C3_20176279953

Ghi chú: Lưu ý: Thông thường nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thay đổi máy chủ của bạn

 1. Đăng nhập vào Pa-nen điều khiển ở https://www.domainnameshop.com/login.

 2. Bấm "tên miền của tôi"

 3. Bấm vào tên miền trong câu hỏi

 4. Bấm vào "sửa máy chủ tên" ở bên phải của trang

 5. Sửa máy chủ tên của bạn để các địa chỉ bên dưới và bấm vào "thay đổi" ở dưới cùng của trang

  Máy chủ Tên 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ Tên 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tên máy chủ 3 (tùy chọn)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Tên máy chủ 4 (tùy chọn)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×