Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với DNSMadeEasy

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Ngoại trừ quy trình đầu tiên, các quy trình trong bài viết này phải được thực hiện tại nhà đăng ký tên miền, nơi bạn đã mua miền của mình. Điều này là bởi DNSMadeEasy không phải là nhà đăng ký tên miền và bạn phải quản lý máy chủ tên tại site từ nhà đăng ký tên miền của bạn.

Sử dụng những quy trình trong bài viết này nhằm thêm và thiết lập miền của bạn trong Office 365 để các dịch vụ của bạn như email và Skype for Business Online sẽ sử dụng tên miền của riêng bạn. Để thực hiện điều này, bạn sẽ xác minh miền của mình, rồi thay đổi máy chủ tên cho miền của bạn thành Office 365 để các bản ghi DNS chính xác có thể được thiết lập cho bạn.

Hãy làm theo các quy trình này nếu ít nhất một trong ba báo cáo sau đây mô tả tình huống của bạn:

 • Bạn có miền riêng và muốn thiết lập miền đó để hoạt động với Office 365.

 • Bạn muốn Office 365 quản lý các bản ghi DNS cho bạn. (Nếu muốn, bạn có thể quản lý các bản ghi DNS của chính mình.)

 • Miền của bạn được lưu trữ tại một nhà cung cấp lưu trữ DNS hoặc nhà đăng ký tên miền không được liệt kê trong bài viết Cách mua một tên miền.

Sau đây là những việc bạn cần làm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xóa miền DNSMadeEasy của bạn

Khi đăng ký DNSMadeEasy, bạn đã thêm miền bằng quy trình Thêm Miền.

Miền mà bạn thêm vào đã được mua từ một nhà đăng ký tên miền riêng biệt; DNSMadeEasy không cung cấp các dịch vụ đăng ký miền. Để xác minh và ủy nhiệm lại miền của bạn vào Office 365, trước tiên, bạn cần phải loại bỏ miền đó khỏi danh sách Miền DNSMadeEasy của mình.

Sau khi bạn loại bỏ miền của mình khỏi DNSMadeEasy, bạn sẽ thực hiện các bước bổ sung ở nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua miền.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại DNSMadeEasy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Management Console, trong khu vực Recently Updated Domains, chọn tên miền mà bạn muốn cập nhật.

  DNSMadeEasy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn Xóa Miền.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-1

 4. Ở hộp văn bản trong hộp thoại xác nhận, hãy nhập từ sau đây:

  XÓA

  Quan trọng: Từ bắt buộc phải được nhập bằng chữ in hoa, như minh họa.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-2

 5. Vẫn ở hộp thoại xác nhận, chọn Gửi.

  DNSMadeEasy-BP-Redelegate-1-3

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Bạn sẽ tạo một bản ghi duy nhất trong quy trình này hoặc là bản ghi TXT hoặc là bản ghi MX. TXT là loại bản ghi được ưa dùng nhưng một số nhà cung cấp lưu trữ DNS không hỗ trợ loại đó, trong trường hợp này, bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với miền của mình, chúng tôi phải chắc chắn rằng bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý rằng bản ghi này chỉ được sử dụng để xác minh rằng bạn sở hữu miền của mình; bản ghi này không làm ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này, bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, nơi bạn có thể tạo bản ghi mới

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi

 1. Nếu bạn tạo bản ghi TXT, hãy dùng các giá trị sau:

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  TTL

  TXT

  (Nhập hoặc sao chép và dán @ hoặc ten_mien của bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 2. Nếu bạn tạo bản ghi MX, hãy dùng các giá trị sau:

  Loại Bản ghi

  Biệt danh hoặc Tên Máy chủ

  Giá trị

  Mức ưu tiên

  TTL

  MX

  (Nhập hoặc sao chép và dán @ hoặc ten_mien của bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX sử dụng cho dòng thư, hãy sử dụng mức độ ưu tiên thấp hơn mức độ ưu tiên của bất kỳ bản ghi MX nào hiện có.

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Đặt giá trị này thành 1 hour hoặc giá trị tương đương theo phút (60), theo giây (3600), v.v..

 3. Lưu bản ghi.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này tại nhà đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký miền của mình.

Khi bạn đến bước cuối cùng của trình hướng dẫn thiết lập miền trong Office 365, bạn vẫn còn một nhiệm vụ: để thiết lập miền của bạn với dịch vụ Office 365 như email, bạn thay đổi bản ghi máy chủ tên (hoặc NS) miền tại nhà đăng ký tên miền của mình để trỏ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365. Sau đó, vì Office 365 lưu trữ DNS của bạn, bản ghi DNS cần thiết cho dịch vụ của bạn được tự động thiết lập cho bạn.

Bạn có thể tự cập nhật bản ghi máy chủ tên bằng cách thực hiện theo các bước mà cơ quan đăng ký tên miền của bạn có thể cung cấp trong nội dung trợ giúp ở website của họ. Nếu bạn không quen với DNS, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại cơ quan đăng ký tên miền.

Để tự thay đổi máy chủ tên miền của bạn tại website của nhà đăng ký tên miền của bạn, làm theo các bước sau.

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo bốn bản ghi máy chủ tên bằng cách sử dụng các giá trị trong bảng sau đây hoặc chỉnh sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để khớp với các giá trị này:

  Máy chủ tên thứ nhất

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ ba

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ tư

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS cho miền của mình để trỏ tới máy chủ tên của Office 365, tất cả các dịch vụ hiện đang liên kết với miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước nào của trình hướng dẫn, như thêm địa chỉ email hoặc nếu bạn đang dùng miền của mình cho blog, giỏ hàng hoặc các dịch vụ khác, bạn cần phải thực hiện thêm các bước bổ sung. Nếu không thì thay đổi này có thể dẫn đến trình trạng ngừng dịch vụ, như thiếu quyền truy nhập vào email hoặc không thể truy nhập được vào website hiện tại của bạn. Ví dụ: đây là một số bước bổ sung có thể được yêu cầu đối với việc lưu trữ email và website:

Ghi chú: Các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất tới vài giờ để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó email và các dịch vụ khác trong Office 365 mới sẵn sàng hoạt động với tên miền của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×