Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 với Cloudflare

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Ngoại trừ đoạn đầu tiên, quy trình trong bài viết này phải được thực hiện tại cơ quan đăng ký tên miền mà bạn đã mua tên miền của bạn. Đây là vì Cloudflare không phải là cơ quan đăng ký tên miền, và bạn phải quản lý máy chủ tên tại trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn.

Sử dụng các quy trình trong bài viết này để thêm và thiết lập tên miền của bạn trong Office 365 để dịch vụ của bạn như email và Skype for Business Online sẽ sử dụng tên miền riêng của bạn. Để thực hiện điều này, bạn sẽ xác nhận tên miền của bạn, và sau đó thay đổi máy chủ tên miền của bạn vào Office 365 để có bản ghi DNS đúng có thể thiết lập cho bạn.

Hãy làm theo các thủ tục nếu ít nhất một câu lệnh ba sau đây mô tả tình huống của bạn:

 • Bạn có tên miền riêng và muốn thiết lập nó để hoạt động với Office 365.

 • Bạn muốn Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể, quản lý bản ghi DNS của mình.

  Tên miền của bạn được lưu trữ tại một nhà cung cấp hoặc cơ quan đăng ký tên miền không được liệt kê trong bài viết cách mua một tên miềnlưu trữ DNS.

Đây là những gì bạn cần làm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xóa bỏ Cloudflare tên miền của bạn

Khi bạn đăng ký Cloudflare, nếu bạn thêm tên miền bằng cách dùng quy trình Thêm tên miền .

Tên miền mà bạn đã thêm đã được mua từ cơ quan đăng ký tên miền riêng biệt; Cloudflare không cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền. Để xác nhận và redelegate tên miền của bạn vào Office 365, trước tiên bạn cần loại bỏ tên miền đó từ danh sách Cloudflare trang web của bạn.

Sau khi bạn loại bỏ tên miền của bạn từ Cloudflare, bạn sẽ thực hiện các bước bổ sung tại cơ quan đăng ký tên miền mà bạn đã mua tên miền của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Cloudflare bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-1

 2. Trên trang tổng quan , trong khu vực Chọn trang web , chọn tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Cloudflare-BP-cấu hình-1-2

 3. Chọn tổng quan.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-1-1

 4. Trong các trạng thái: hiện hoạt , hãy chọn nâng cao.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-1-2

 5. Trong phần Xóa bỏ trang web , hãy chọn xóa.

  Cloudflare-BP-ủy nhiệm lại-1-2

 6. Trên hộp thoại Xóa bỏ trang web , hãy chọn xóa.

  Cloudflare-BP-ủy nhiệm lại-1-3

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác thực

Quan trọng: Bạn phải thực hiện thủ tục này tại cơ quan đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký tên miền của bạn.

Bạn sẽ tạo bản ghi chỉ trong quy trình này, bản ghi TXT hoặc bản ghi MX. TXT là loại bản ghi ưa thích, nhưng một số lưu trữ nhà cung cấp DNS không hỗ trợ kiểu đó, trong trường hợp bạn có thể tạo bản ghi MX thay vào đó.

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Tìm khu vực trên website của nhà cung cấp nơi bạn có thể tạo một bản ghi mới lưu trữ DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào website nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

 2. Chọn tên miền của bạn.

 3. Tìm trang nơi bạn có thể sửa bản ghi DNS cho tên miền của mình.

Tạo bản ghi

 1. Nếu bạn tạo bản ghi TXT , hãy dùng các giá trị trong bảng sau đây.

  Loại Bản ghi

  Alias hoặc Host Name

  Giá trị

  TTL

  TXT

  (Nhập hoặc sao chép và dán hoặc @ hoặc domain_namecủa bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc tương đương theo phút (60), phần (3600), v.v...

 2. Nếu bạn tạo bản ghi MX , hãy dùng các giá trị trong bảng sau đây.

  Loại Bản ghi

  Alias hoặc Host Name

  Giá trị

  Ưu tiên

  TTL

  MX

  (Nhập hoặc sao chép và dán hoặc @ hoặc domain_namecủa bạn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  Đối với Priority, để tránh các xung đột với bản ghi MX dùng cho luồng thư, sử dụng mức ưu tiên thấp hơn cho bất kỳ bản ghi MX hiện có.

  Đặt giá trị này thành 1 giờ hoặc tương đương theo phút (60), phần (3600), v.v...

 3. Lưu bản ghi.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền của bạn

Quan trọng: Bạn phải thực hiện thủ tục này tại cơ quan đăng ký tên miền mà bạn đã mua và đăng ký tên miền của bạn.

Khi bạn nhận được tới ô cuối cùng bước của trình hướng dẫn thiết lập tên miền trong Office 365, bạn có một nhiệm vụ còn lại: thiết lập tên miền của bạn với các dịch vụ Office 365, chẳng hạn như email, bạn thay đổi tên miền của bạn máy chủ tên (hoặc NS) bản ghi tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên chính và phụ Office 365. Sau đó, vì Office 365 lưu trữ DNS của bạn, bản ghi DNS yêu cầu cho các dịch vụ của bạn được thiết lập tự động cho bạn.

Bạn có thể tự cập nhật bản ghi máy chủ tên bằng cách thực hiện theo các bước mà cơ quan đăng ký tên miền của bạn có thể cung cấp trong nội dung trợ giúp ở website của họ. Nếu bạn không quen với DNS, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại cơ quan đăng ký tên miền.

Để thay đổi máy chủ tên miền của bạn tại website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Tìm vùng trên website của cơ quan đăng ký tên miền của bạn, nơi bạn có thể sửa máy chủ tên cho miền của mình.

 2. Tạo bản ghi máy chủ tên bằng cách dùng các giá trị trong bảng sau đây, hoặc sửa các bản ghi máy chủ tên hiện có để khớp với các giá trị trong bảng sau đây.

  Máy chủ tên thứ nhất

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ hai

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ ba

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Máy chủ tên thứ tư

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Lưu thay đổi của bạn.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365, tất cả các dịch vụ được hiện đang được liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước của trình hướng dẫn, chẳng hạn như thêm địa chỉ email, hoặc nếu bạn đang dùng tên miền của bạn cho blogs mua sắm xe, hoặc các dịch vụ, ở đó là bước bổ sung được yêu cầu. Nếu không, thay đổi này có thể dẫn đến ngừng hoạt động dịch vụ, chẳng hạn như thiếu quyền truy nhập email, hoặc trang web hiện tại của bạn được không thể truy nhập.

Ví dụ, đây là một vài bước bổ sung có thể cần thiết đối với dịch vụ máy chủ email và website:

Ghi chú: Các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất tới vài giờ để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó email và các dịch vụ khác trong Office 365 mới sẵn sàng hoạt động với tên miền của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×