Thay đổi máy chủ tên để thiết lập Office 365 tại Now.cn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy làm theo những hướng dẫn này nếu bạn muốn Office 365 vận hành bởi 21Vianet để quản lý bản ghi DNS Office 365 cho bạn. (Nếu bạn thích, bạn có thể quản lý tất cả các bản ghi DNS của bạn tại Now.cn.)

Sau đây là những việc bạn cần làm:

Thêm bản ghi TXT để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới http://www.now.cn/user/login.php?1&page=%2Fdomain-admin%2Fdomain_list.php và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Now.cn

 2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm VDNS 解析(VDNS quản lý).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "VDNS 解析"

 3. Trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn TXT.

  Chọn "TXT"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • Trước: dùng giá trị mặc định.

  • *. *. *. *: Giá trị dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ mà bạn vừa sao chép.

  Thêm bản ghi TXT

 5. Bấm Thêm tên miền con.

 6. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Quản lý tên miền.

 2. Trên trang Quản lý tên miền, trong cột Hành động cho tên miền bạn đang xác nhận, hãy chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thêm bản ghi TXT này để cho biết bạn sở hữu trang domain_name, chọn Ổn rồi, tôi đã thêm bản ghi rồi trong hộp thoại xác nhận, chọn Hoàn tất.

  O365-BP-xác nhận-1-3

Thay đổi máy chủ tên miền của bạn

Để hoàn tất quá trình thiết lập tên miền của mình với Office 365, bạn thay đổi các bản ghi NS của tên miền tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn để chỉ tới máy chủ tên chính và phụ của Office 365 vận hành bởi 21Vianet. Thao tác này sẽ thiết lập Office 365 để cập nhật các bản ghi DNS của tên miền cho bạn. Chúng tôi sẽ thêm tất cả các bản ghi sao cho email, Lync và website công cộng của bạn hoạt động với tên miền của bạn, và bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

Thận trọng: Khi bạn thay đổi các bản ghi NS của tên miền để chỉ tới máy chủ tên của Office 365, tất cả các dịch vụ hiện đang liên kết với tên miền của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, tất cả email gửi đến miền của bạn (chẳng hạn như rob@your_domain.com) sẽ bắt đầu chuyển tới Office 365 sau khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn đã sẵn sàng thay đổi các bản ghi NS để Office 365 có thể thiết lập miền của bạn? Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến danh sách tên miền của bạn tại Now.cn (http://www.now.cn/user/login.php?1&page=%2Fdomain-admin%2Fdomain_list.php) và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Now.cn

 2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm管理(quản lý).

  Bấm "管理"

 3. Bấm修改域名服务器(thay đổi máy chủ tên).

  Bấm "修改域名服务器"

 4. Trong hàng域名服务器 1 (máy chủ tên chính), hãy nhập hoặc dán ns1.dns.partner.microsoftonline.cn.

  Thay đổi máy chủ tên

 5. Trong hàng域名服务器 2 (máy chủ tên phụ), hãy nhập hoặc dán ns2.dns.partner.microsoftonline.cn.

 6. Bấm修改(thay đổi).

Ghi chú: Các cập nhật cho bản ghi máy chủ tên của bạn có thể mất tới vài giờ để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Sau đó email và các dịch vụ khác trong Office 365 mới sẵn sàng hoạt động với tên miền của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×