Thay đổi màu, mẫu hình, đường, tô và đường viền trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng thủ tục này để thay đổi màu sắc, áp dụng một kết cấu hoặc mẫu hình hoặc thay đổi kiểu đường kẻ chiều rộng hoặc viền cho đánh dấu dữ liệu, khu vực sơ đồ, vùng vẽ, đường lưới, trục, và khấc chia độ trong biểu đồ 2-D và 3-D, đường xu hướng và thanh lỗi trong biểu đồ 2-D và tường và floor trong biểu đồ 3-D.

  1. Bấm đúp vào mục biểu đồ bạn muốn thay đổi.

  2. Nếu cần, bấm vào tab mẫu , sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

    Để xác định một hiệu ứng tô, bấm Hiệu ứng tô, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn trên tab chuyển màu, kết cấuhoặc mẫu hình .

Ghi chú: Định dạng được áp dụng cho trục cũng áp dụng cho các khấc chia độ trên trục đó. Đường lưới được định dạng độc lập với trục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×