Thay đổi màu, kiểu hoặc bố trí của đường thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngay khi bạn tạo một đường thời gian bằng cách dùng SmartArt, bạn có thể muốn thay đổi màu, kiểu hoặc bố trí.

Tạo đường thời gian

  1. Bấm chuột phải vào đường thời gian hiện có trên trang chiếu.

  2. Hãy bấm Kiểu, Màu hoặc Bố trí và chọn bố trí bạn muốn.

Thay đổi kiểu, màu hoặc bố trí

Để thay đổi kích cỡ của đường thời gian, hãy xem Đổi kích cỡ đường thời gian.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×