Thay đổi màu của sổ ghi chép và phần

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi màu của sổ ghi chép hoặc phần của bạn — hoặc dành cho mục đích thẩm Mỹ hoặc theo cách trực quan phân loại nội dung sổ ghi chép của bạn trong OneNote trong giống như cách bạn có thể phân biệt sổ ghi chép hoặc phần của sổ ghi chép bằng giấy truyền thống.

Thay đổi màu của sổ ghi chép

  1. Gõ nhẹ Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay để mở danh sách sổ ghi chép.

  2. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép có màu bạn muốn thay đổi, sau đó ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng màu màu.

  3. Chọn màu bạn muốn cho sổ ghi chép của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Thay đổi màu của một phần

  1. Gõ nhẹ và giữ tab của phần có màu bạn muốn thay đổi, sau đó ở dưới cùng của danh sách phần:

    • Trên iPad, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Chỉnh sửa sửavà chọn Thay đổi màu của phần.

    • Trên iPhone, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng màu màu.

  2. Chọn màu bạn muốn cho phần của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×