Thay đổi loại biểu đồ mặc định trong Microsoft Graph

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Loại biểu đồ mặc định cho Microsoft Graph là biểu đồ cột. Nếu bạn thường xuyên tạo một kiểu khác nhau của biểu đồ, chẳng hạn như biểu đồ đường, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ mặc định. Nếu bạn đã có một biểu đồ có loại biểu đồ, mục và định dạng bạn muốn, bạn có thể sử dụng biểu đồ đó dưới dạng biểu đồ mặc định.

Thay đổi loại biểu đồ mặc định

  1. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Kiểu biểu đồ.

  2. Trên tab Kiểu chuẩn hoặc Tùy chỉnh kiểu , bấm vào loại biểu đồ bạn muốn.

    Tab Tùy chỉnh kiểu danh sách loại biểu đồ hiện tại mặc định, các loại biểu đồ tùy chỉnh dựng sẵn và bất kỳ loại tùy chỉnh biểu đồ bạn đã thêm. Để biết thêm thông tin về cách thêm các loại biểu đồ tùy chỉnh, hãy xem thực hiện các loại biểu đồ của riêng bạn.

  3. Bấm Đặt làm mặc định biểu đồ, sau đó bấm .

Sử dụng biểu đồ được chọn làm mặc định cho kiểu biểu đồ

  1. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Kiểu biểu đồ.

  2. Trên tab Tùy chỉnh kiểu , bấm Đặt làm mặc định biểu đồ, sau đó bấm .

  3. Nếu hộp thoại Thêm các loại biểu đồ tùy chỉnh , nhập tên trong hộp tên , nhập mô tả trong hộp mô tả , và sau đó bấm OK.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×