Thay đổi loại biểu đồ cho biểu đồ hiện có

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với hầu hết các biểu đồ 2-D, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ cho toàn bộ biểu đồ để có được một giao diện khác hoặc chọn một loại biểu đồ khác cho từng chuỗi dữ liệu, biến biểu đồ đó thành một biểu đồ kết hợp.

Biểu đồ kết hợp đã định dạng

Với biểu đồ bong bóng và tất cả các biểu đồ 3-D, bạn chỉ có thể thay đổi loại biểu đồ cho toàn bộ biểu đồ.

Ghi chú: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có một biểu đồ hiện có. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ, hãy xem tạo biểu đồ từ đầu đến cuối.

 1. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi loại biểu đồ cho toàn bộ biểu đồ, hãy bấm vào khu vực sơ đồ hoặc vùng vẽ của biểu đồ để hiển thị công cụ biểu đồ.

   Mẹo: Bạn có thể thể bấm chuột phải vào vùng biểu đồ hoặc vẽ khu vực, bấm Thay đổi loại biểu đồvà sau đó tiếp tục với bước 3.

  • Để thay đổi loại biểu đồ cho một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu đó.

   Ghi chú: Bạn có thể thay đổi loại biểu đồ chỉ có một chuỗi dữ liệu tại một thời điểm. Để thay đổi loại biểu đồ của nhiều hơn một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, lặp lại các bước thủ tục này cho mỗi chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, bấm vào Thay đổi Loại Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoạiThay đổi Loại Biểu đồ, bấm vào loại biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Hộp đầu tiên sẽ hiển thị danh sách các danh mục loại biểu đồ và hộp thứ hai sẽ hiển thị các loại biểu đồ sẵn có cho từng danh mục loại biểu đồ. Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ bạn có thể sử dụng, hãy xem mục Các loại biểu đồ sẵn có.

  Mẹo: Để sử dụng một kiểu biểu đồ mà bạn đã lưu dưới dạng mẫu, bấm mẫu, sau đó bấm vào mẫu biểu đồ mà bạn muốn dùng.

Bước tiếp theo

 • Nếu kích cỡ của biểu đồ không còn vẻ đúng, bạn có thể đổi kích cỡ biểu đồ (Công cụ biểu đồ > tab định dạng > Nhóm kích cỡ ).

 • Để thay đổi bố trí hoặc loại biểu đồ, hãy xem mục Thay đổi bố trí hoặc loại biểu đồ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×