Thay đổi lề trong ứng dụng Office trên thiết bị di động của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ứng dụng Office cho thiết bị di động tự động đặt lề mặc định xung quanh mỗi trang. Trong Word, bạn có thể dễ dàng chọn một lề khác nhau từ bộ sưu tập, thay đổi mức độ khoảng trắng viền văn bản hoặc nội dung khác trong tài liệu của bạn. Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi lề bằng cách điều chỉnh chiều cao hoặc chiều rộng của một hộp văn bản. Bạn không thể, Tuy nhiên thay đổi lề trong Excel.

Lưu ý: Bạn không thể tạo lề tùy chỉnh trong ứng dụng Office cho thiết bị di động.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

Lưu ý: Lề tùy chỉnh sẵn dùng chỉ dành cho Office nội bộ. Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người đăng ký Office 365 đã tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào bố trí. Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào bố trí.

 2. Trên tab bố trí , gõ nhẹ vào lề.

  Tab Bố trí

 3. Chọn một lề từ bộ sưu tập thả xuống. Mỗi vùng chọn Hiển thị kích thước của lề.

  Để đặt lề cho các mặt trang, hãy chọn phản chiếu từ danh sách thả xuống.

  Để đặt lề của riêng bạn, chọn Lề tùy chỉnh từ danh sách thả xuống và xác định số đo của lề trên cùng, bên trái, phải, và dưới cùng.

  Bộ sưu tập lề

Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi lề bằng cách thay đổi kích cỡ của hộp văn bản. Gõ nhẹ vào hộp văn bản, sau đó dùng núm điều khiển Núm điều khiển để đổi kích cỡ của nó.

Bạn không thể thay đổi lề trong Excel Mobile cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào bố trí. Nếu bạn đang dùng iPhone, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào bố trí.

 2. Trên tab bố trí , gõ nhẹ vào lề.

  Tab Bố trí

 3. Chọn một lề từ bộ sưu tập thả xuống. Mỗi vùng chọn Hiển thị kích thước của lề.

  Để đặt lề cho các mặt trang, hãy chọn phản chiếu từ danh sách thả xuống.

  Để đặt lề của riêng bạn, chọn Lề tùy chỉnh từ danh sách thả xuống và xác định số đo của lề trên cùng, bên trái, phải, và dưới cùng.

Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi lề bằng cách thay đổi kích cỡ của hộp văn bản. Gõ nhẹ vào hộp văn bản, sau đó dùng núm điều khiển Núm điều khiển để đổi kích cỡ của nó.

Bạn không thể thay đổi lề trong Excel Mobile cho iPad hoặc iPhone.

Trên máy tính bảng chạy Windows hoặc điện thoại của bạn

 1. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào bố trí. Nếu bạn đang dùng Windows phone, gõ nhẹ vào dấu chấm lửng Xem thêm , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào bố trí.

 2. Trên tab bố trí , gõ nhẹ vào lề.

  Tab Bố trí

 3. Chọn một lề từ bộ sưu tập thả xuống. Mỗi vùng chọn Hiển thị kích thước của lề.

  Để đặt lề cho các mặt trang, hãy chọn phản chiếu từ danh sách thả xuống.

  Để đặt lề của riêng bạn, chọn Lề tùy chỉnh từ danh sách thả xuống và xác định số đo của lề trên cùng, bên trái, phải, và dưới cùng.

  Bộ sưu tập Lề

Trong PowerPoint, bạn có thể thay đổi lề bằng cách thay đổi kích cỡ của hộp văn bản. Gõ nhẹ vào hộp văn bản, sau đó dùng núm điều khiển Núm điều khiển để đổi kích cỡ của nó.

Bạn không thể thay đổi lề trong Excel Mobile cho Windows 10 máy tính bảng hoặc điện thoại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×