Thay đổi lề trang cho mẫu biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lề trang là vào khoảng trống xung quanh các cạnh của một trang. Thông thường, trong InfoPath, không có gì xuất hiện hoặc in trong lề ngoại trừ đầu trang và chân trang, nếu của mẫu biểu mẫu đó có chúng. Khi thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể xác định thiết đặt lề mặc định cho mỗi dạng xem trong một biểu mẫu.

  1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

  2. Trong ngăn tác vụ dạng xem , chọn dạng xem có lề bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm Xem thuộc tính.

  3. Trong hộp thoại Thuộc tính dạng xem , hãy bấm vào tab Thiết lập trang .

  4. Bên dưới lề, chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

    Thiết đặt Lề trong hộp thoại Xem Thuộc tính

  5. Để xem cách lề trang sẽ ảnh hưởng đến thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn, hãy bấm Xem trước khi in Ảnh nút trên thanh công cụ chuẩn .

    Mẹo: Để nhanh chóng xác định xem điều khiển và các thành tố thiết kế sẽ vừa khít trên một trang in ra, bạn có thể hiển thị hướng dẫn chiều rộng trang dọc theo cạnh bên phải của mẫu biểu mẫu bằng cách bấm vào Trang rộng hướng dẫn trên menu dạng xem . Hướng dẫn chiều rộng trang xuất hiện dưới dạng một đường dọc nét đứt trên mẫu biểu mẫu. Dòng cho biết nơi lề phải của trang in ra có, dựa trên máy in mặc định cho máy tính của bạn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×