Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không giống như Microsoft Word, Microsoft Excel không có nút Thay đổi kiểu chữ để thay đổi cách viết hoa. Tuy nhiên, bạn có thể dùng các hàm phía trên, LOWERhoặc PROPER để tự động thay đổi văn bản hiện có thành chữ hoa, chữ thường hoặc viết hoa. Hàm là dựng sẵn chỉ công thức được thiết kế để thực hiện các tác vụ cụ thể — trong trường hợp này, chuyển đổi kiểu chữ văn bản.

Làm thế nào để thay đổi kiểu chữ

Trong ví dụ dưới đây, hàm PROPER được dùng để chuyển đổi chữ hoa tên trong cột A thành kiểu chữ viết hoa chỉ chữ cái đầu tiên trong mỗi tên.

 1. Trước tiên, chèn một cột tạm thời bên cạnh cột chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thêm một cột mới (B) ở bên phải của cột Tên khách hàng .

  Cột trống để nhập công thức

  trong ô B2, hãy nhập =PROPER(A2), sau đó nhấn Enter.
  Hàm PROPER trong ô B2

  công thức này chuyển đổi tên trong ô A2 từ kiểu chữ viết hoa để phù hợp. Để chuyển đổi văn bản thành chữ thường, hãy gõ =LOWER(A2) thay vào đó. Sử dụng =UPPER(A2) trong trường hợp mà bạn cần chuyển đổi văn bản thành chữ hoa, thay thế A2 với tham chiếu ô phù hợp.

 2. Bây giờ, điền công thức trong cột mới. Cách nhanh nhất để thực hiện điều này là bằng cách chọn ô B2, rồi bấm đúp vào hình vuông nhỏ màu đen xuất hiện ở góc dưới bên phải của ô.
  Hình vuông nhỏ màu đen để điền xuống công thức

  Mẹo: Nếu dữ liệu của bạn nằm trong bảng Excel, một cột được tính toán tự động được tạo ra với giá trị điền xuống cho bạn khi bạn nhập công thức.

 1. Tại thời điểm này, các giá trị trong cột mới (B) giờ đã được chọn. Nhấn CTRL + C để sao chép chúng vào bảng tạm.
  Văn bản có kiểu chữ thích hợp trong cột mới (B)

  bấm chuột phải vào ô A2, bấm dán, sau đó bấm giá trị. Bước này cho phép bạn để dán chỉ các tên và không phải là các công thức cơ bản, mà bạn không cần giữ.

 2. Bạn có thể rồi xóa cột (B) bởi vì nó không còn cần thiết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Dùng chức năng Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×