Thay đổi khoảng cách giữa các cột trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn phải bấm phía bên trong hộp văn bản để tìm hộp thay đổi khoảng cách giữa các cột.

Đây là cách thực hiện:

  1. Bấm phía bên trong hộp văn bản.

  2. Bấm Định dạng Công cụ Hộp Văn bản > Cột > Thêm Cột.

Công cụ Hộp Văn bản Khoảng cách Giữa các Cột

  1. Tại mục Giãn cách, bấm mũi tên lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các cột.

Ảnh chụp màn hình phần Thêm Cột trong Công cụ Hộp Văn bản trong Publisher.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×