Thay đổi kích cỡ trang hoặc giấy trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khó hiểu thuật ngữ tranggiấy là khá phổ biến. Chỉ cần đặt, trang là nội dung của Ấn phẩm của bạn và giấy là tờ giấy mà trang được in.

Thay đổi kích cỡ trang

  1. Chọn tab Thiết kế Trang.

  2. Trong nhóm Thiết kế Trang, chọn Kích cỡ rồi bấm vào biểu tượng đại diện cho kích cỡ trang mà bạn muốn. Ví dụ, bấm Letter 8.5 x 11.

    Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy kích cỡ bạn muốn, hãy bấm Thêm đặt sẵn kích thước trang hoặc bấm Tạo cỡ trang mới để tạo một cỡ trang tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về cách tạo kích cỡ trang tùy chỉnh mới, hãy xem chủ đề trợ giúp về hộp thoại Kích cỡ trang tùy chỉnh.

Thay đổi kích cỡ trang thiết đặt cỡ Ấn phẩm của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng để chọn kích cỡ của Ấn phẩm in để in một áp phích biện pháp in-xơ 22 bằng in-xơ 34 khi in ra — bất kể việc máy in của bạn có thể xử lý một tờ đơn lớn giấy hoặc nếu bạn sẽ in áp phích dưới dạng một số lượng các chồng lên nhau trang giấy (được gọi là lát xếp). Bạn có thể tạo ấn phẩm lớn như in-xơ 240 bằng 240 in-xơ.

Thay đổi kích cỡ giấy

Máy in bạn dùng xác định cỡ trang bạn có thể in trên. Để kiểm tra phạm vi kích cỡ giấy máy in của bạn có thể in, xem tài liệu hướng dẫn dành cho máy in của bạn, hoặc xem cỡ trang hiện đang được thiết lập cho máy in của bạn trong phần thiết đặt của tab in .

Để in ấn phẩm trên các tờ giấy vừa với kích cỡ trang, hãy đảm bảo rằng kích cỡ trang và kích cỡ giấy giống nhau. Nếu bạn muốn in ấn phẩm trên một kích cỡ giấy khác  — ví dụ, để tạo nội dung ngoài lề hoặc để in nhiều trang sách trên một tờ giấy — chỉ cần thay đổi kích cỡ giấy.

  1. Bấm Tệp > In.

  2. Trong phần Thiết đặt, bấm vào danh sách thả xuống kích cỡ giấy và chọn một kích cỡ từ Cỡ Trang Có thể sử dụng.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×