Thay đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt

Bạn có thể dễ dàng đổi kích cỡ ảnh, hộp văn bản, hình và WordArt trong tệp Office. Bạn cũng có thể loại bỏ các phần không mong muốn trong ảnh bằng cách cắt xén ảnh đó.

Ví dụ trước và sau khi đổi cỡ
Ví dụ một ảnh đã được đổi cỡ

Nếu bạn muốn mở rộng, co lại hay chỉ đơn giản là thay đổi kích cỡ ảnh (hoặc hình), hãy sử dụng núm điều khiển đổi cỡ hoặc để điều khiển chính xác hơn thì bạn có thể sử dụng các tùy chọn Kích cỡ trên tab Định dạng Công cụ Ảnh hoặc tab Định dạng Công cụ Vẽ.

Bạn muốn làm gì?

Đổi kích cỡ ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác

Đổi kích cỡ theo chiều cao và chiều rộng chính xác

Đổi kích cỡ theo tỷ lệ chính xác

Đổi kích cỡ ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác

 1. Bấm vào ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác (chẳng hạn như biểu đồ) mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc đi vào giữa, trong khi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ nguyên tỷ lệ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa giữ nguyên tỷ lệ vừa giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ cả Ctrl và Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

   Hình dạng có núm điều khiển đổi cỡ được tô sáng

Đổi kích cỡ theo chiều cao và chiều rộng chính xác

 1. Bấm để chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác mà bạn muốn đổi kích cỡ một cách chính xác.

  Để đổi kích cỡ nhiều đối tượng cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi chọn từng đối tượng.

 2. Tùy thuộc vào kiểu đối tượng bạn chọn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, trên tab Định dạng Công cụ Ảnh, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo mới vào hộp Chiều caoChiều rộng.

   Hộp Chiều cao và Chiều rộng trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  • Để đổi kích cỡ hình hoặc đối tượng khác, trên tab Định dạng Công cụ Vẽ, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào hộp Chiều caoChiều rộng.

   Các hộp Chiều cao và Chiều rộng trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu màn hình của bạn có kích cỡ nhỏ hơn, có thể bạn sẽ phải bấm vào mũi tên xuống trong nhóm Kích cỡ để xem hộp Chiều caoChiều rộng.
   Nhóm Kích cỡ bị giảm kích thước trên màn hình nhỏ hơn

Nếu không thể thay đổi chiều cao và chiều rộng một cách độc lập thì bạn sẽ phải mở khóa tỷ lệ khung ảnh:

 1. Bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Kích cỡ.

 2. Trong ngăn định dạng hoặc hộp thoại xuất hiện, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Đổi kích cỡ theo tỷ lệ chính xác

 1. Bấm vào ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác mà bạn muốn đổi kích cỡ.

  Để đổi kích cỡ nhiều đối tượng cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi chọn từng đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, trên tab Định dạng Công cụ Ảnh, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh biểu tượng .

   Công cụ khởi động Hộp Thoại trong nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  • Để đổi kích cỡ hình hoặc đối tượng khác, trên tab Định dạng Công cụ Vẽ, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh biểu tượng .

   Công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu màn hình của bạn có kích cỡ nhỏ hơn, có thể bạn sẽ phải bấm vào mũi tên xuống trong nhóm Kích cỡ để xem công cụ khởi động hộp thoại.
   Nhóm Kích cỡ bị giảm kích thước trên màn hình nhỏ hơn

 3. Trong ngăn định dạng hoặc hộp thoại xuất hiện, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để duy trì tỷ lệ ban đầu, chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh, rồi nhập phần trăm Co giãn cho Chiều cao hoặc Chiều rộng.

  • Để đổi kích cỡ theo một tỷ lệ khác, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh, rồi nhập phần trăm Co giãn cho Chiều cao hoặc Chiều rộng.

Xem Thêm

Cắt xén ảnh

Chèn WordArt

Di chuyển hoặc đổi kích cỡ bảng trong PowerPoint

Đổi kích cỡ hoặc chỉnh sửa ảnh trong Outlook

Giảm kích cỡ tệp ảnh

Di chuyển ảnh trong Word

Bạn muốn làm gì?

Đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt

Đưa ảnh về kích cỡ ban đầu

Lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa

Đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

Đổi kích cỡ mở rộng hoặc co lại cho đối tượng.

Ví dụ trước và sau khi đổi cỡ

Đổi kích cỡ theo cách thủ công

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc đi vào giữa, trong khi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để giữ nguyên vị trí của tâm đối tượng, hãy nhấn và giữ phím CTRL trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để duy trì tỷ lệ của đối tượng, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa duy trì tỷ lệ của đối tượng vừa giữ nguyên vị trí của tâm đối tượng đó, hãy và giữ CTRL+SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

Đổi kích cỡ theo chiều cao và chiều rộng chính xác

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào hộp Chiều caoChiều rộng.

   Nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Ảnh

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

  • Để đổi kích cỡ hình, hộp văn bản hoặc WordArt, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào các ô Chiều caoChiều rộng.

   Nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng, bên dưới Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ VẽĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

 3. Trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Hình ảnh biểu tượng Kích cỡ và Vị trí.

 4. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Kích cỡ và xoay, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Đổi kích cỡ theo tỷ lệ chính xác

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Kích cỡ và Vị trí Hình ảnh biểu tượng .

   Nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Ảnh

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

  • Để đổi kích cỡ hình, hộp văn bản hoặc WordArt, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Kích cỡ và Vị trí Hình ảnh biểu tượng .

   Nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng, bên dưới Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ VẽĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

 3. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Co giãn, nhập tỷ lệ phần trăm chiều cao và chiều rộng hiện tại mà bạn muốn đổi kích cỡ vào các hộp Chiều caoChiều rộng.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Mẹo: Để áp dụng cùng một chiều cao và chiều rộng cho các đối tượng khác nhau, chọn tất cả các đối tượng mà bạn muốn có cùng kích thước, rồi trong nhóm Kích cỡ, nhập kích thước bạn muốn vào các hộp Chiều caoChiều rộng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím CTRL trong khi bấm vào các đối tượng khác.

Đưa ảnh về kích cỡ ban đầu

Cảnh báo: Bạn không thể đưa ảnh về kích cỡ ban đầu nếu như trước đó bạn đã cắt xén và lưu ảnh hoặc chọn các tùy chọn sau từ hộp thoại Cài đặt Nén (để mở hộp thoại Cài đặt Nén, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm vào Nén Ảnh, rồi bấm vào Tùy chọn): hộp kiểm Xóa vùng đã cắt xén của ảnhIn (220 ppi): chất lượng tuyệt vời trên hầu hết máy in và màn hình hoặc Màn hình (150 ppi): phù hợp cho trang Web và máy chiếu.

 1. Chọn ảnh mà bạn muốn đưa về kích cỡ ban đầu.

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Kích cỡ và Vị trí Hình ảnh biểu tượng .

  Nhóm Kích cỡ trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Ảnh

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Ảnh, bấm vào tab Kích cỡ, bên dưới Kích cỡ ban đầu, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh, rồi bấm vào Đặt lại.

Lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa

Khi sửa đổi ảnh có định dạng tệp Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (.jpg) hoặc Portable Network Graphics (PNG), bạn có thể lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh đã chỉnh sửa, rồi bấm vào Lưu dưới dạng Ảnh trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng Ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh Lưu, rồi bấm vào Lưu Ảnh Gốc.

Xem Thêm

Cắt xén ảnh

Chèn WordArt

Giảm kích cỡ tệp ảnh

Di chuyển hoặc đổi kích cỡ bảng trong PowerPoint

Bạn muốn làm gì?

Đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt

Đưa ảnh về kích cỡ ban đầu

Lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa

Đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

Đổi kích cỡ mở rộng hoặc co lại cho đối tượng.

Ví dụ trước và sau khi đổi cỡ

Đổi kích cỡ theo cách thủ công

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

  Ghi chú: Nếu bạn gặp khó khăn khi chọn đối tượng do đối tượng đó nằm sau một hay nhiều đối tượng khác, hãy bấm vào đối tượng trên cùng, rồi nhấn TAB cho đến khi chọn được đối tượng bạn muốn.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc đi vào giữa, trong khi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để giữ nguyên vị trí của tâm đối tượng, hãy nhấn và giữ phím CTRL trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để duy trì tỷ lệ của đối tượng, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa duy trì tỷ lệ của đối tượng vừa giữ nguyên vị trí của tâm đối tượng đó, hãy và giữ CTRL+SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

Đổi kích cỡ theo chiều cao và chiều rộng chính xác

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

  Ghi chú: Nếu bạn gặp khó khăn khi chọn đối tượng do đối tượng đó nằm sau một hay nhiều đối tượng khác, hãy bấm vào đối tượng trên cùng, rồi nhấn TAB cho đến khi chọn được đối tượng bạn muốn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào hộp Chiều caoChiều rộng.

   Tab Công cụ Ảnh

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

  • Để đổi kích cỡ hình, hộp văn bản hoặc WordArt; bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào các hộp Chiều caoChiều rộng.

   Hình ảnh tab Định dạng Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ VẽĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

 3. Trong nhóm Kích cỡ, bấm vào Công cụ khởi động Hộp Thoại Hình ảnh biểu tượng .

 4. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Co giãn, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Đổi kích cỡ theo tỷ lệ chính xác

 1. Bấm vào hình ảnh, hình, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn đổi kích cỡ.

  Ghi chú: Nếu bạn gặp khó khăn khi chọn đối tượng do đối tượng đó nằm sau một hay nhiều đối tượng khác, hãy bấm vào đối tượng trên cùng, rồi nhấn TAB cho đến khi chọn được đối tượng bạn muốn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ ảnh, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào Công cụ khởi động Hộp Thoại Hình ảnh biểu tượng .

   Tab Công cụ Ảnh

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

  • Để đổi kích cỡ hình, hộp văn bản hay WordArt, bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào Công cụ khởi động Hộp Thoại Hình ảnh biểu tượng .

   Hình ảnh tab Định dạng Công cụ Vẽ

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy tab Công cụ VẽĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

 3. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Co giãn, nhập tỷ lệ phần trăm chiều cao và chiều rộng hiện tại mà bạn muốn đổi kích cỡ vào các hộp Chiều caoChiều rộng.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Để áp dụng cùng một chiều cao và chiều rộng cho các đối tượng khác nhau, chọn tất cả các đối tượng mà bạn muốn có cùng kích thước, rồi trong nhóm Kích cỡ, nhập kích thước bạn muốn vào các hộp Chiều caoChiều rộng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn và giữ phím CTRL trong khi bấm vào các đối tượng khác.

Đưa ảnh về kích cỡ ban đầu

Ghi chú: Bạn không thể đưa ảnh về kích cỡ ban đầu nếu như trước đó bạn đã cắt xén và lưu ảnh hoặc chọn các tùy chọn sau từ hộp thoại Cài đặt Nén (để mở hộp thoại Cài đặt Nén, bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm vào Nén Ảnh, rồi bấm vào Tùy chọn): hộp kiểm Xóa vùng đã cắt xén của ảnhIn (220 ppi): chất lượng tuyệt vời trên hầu hết máy in và màn hình hoặc Màn hình (150 ppi): phù hợp cho trang Web và máy chiếu.

 1. Chọn ảnh mà bạn muốn đưa về kích cỡ ban đầu.

  Ghi chú: Nếu bạn gặp khó khăn khi chọn đối tượng do đối tượng đó nằm sau một hay nhiều đối tượng khác, hãy bấm vào đối tượng trên cùng, rồi nhấn TAB cho đến khi chọn được đối tượng bạn muốn.

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Hình ảnh biểu tượng .

  Tab Công cụ Ảnh

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh.

 3. Bấm vào tab Kích cỡ, bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh, rồi bấm vào Đặt lại.

Lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa

Khi sửa đổi ảnh có định dạng tệp Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (.jpg) hoặc Portable Network Graphics (PNG), bạn có thể lưu phiên bản gốc của ảnh đã chỉnh sửa.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh đã chỉnh sửa, rồi bấm vào Lưu dưới dạng Ảnh trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng Ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh Lưu, rồi bấm vào Lưu Ảnh Gốc.

Xem Thêm

Cắt xén ảnh

Chèn WordArt

Thêm, thay đổi hoặc xóa WordArt

Giảm kích cỡ tệp ảnh

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×