Thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin đầu trang và chân trang trong bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang và chân trang trên trang chiếu, ghi chú và bản phân phát PowerPoint.

Ghi chú: 

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi thông tin đầu trang và chân trang trên trang chiếu của bạn

Thay đổi thông tin đầu trang và chân trang trên các ghi chú và bản phân phát

Xóa bỏ thông tin đầu trang và chân trang khỏi trang chiếu của bạn

Xóa bỏ đầu trang và chân trang thông tin từ các ghi chú và bản phân phát

Thay đổi thông tin đầu trang và chân trang trên trang chiếu của bạn

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang
Hộp thoại Đầu trang và Chân trang
 1. Trong dạng xem thường, hoặc trong dạng xem sắp xếp trang chiếu, trên tab viền ngoài hoặc tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thay đổi thông tin đầu trang hoặc chân trang trên.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab trang chiếu , thực hiện thay đổi mà bạn muốn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng các thay đổi thông tin trên trang chiếu hoặc bản chiếu mà bạn đã chọn, bấm áp dụng.

  • Để áp dụng các thay đổi thông tin trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm áp dụng cho tất cả.

Đầu trang

Thay đổi thông tin đầu trang và chân trang trên các ghi chú và bản phân phát

 1. Trong dạng xem thường, hoặc trong dạng xem sắp xếp trang chiếu, trên tab viền ngoài hoặc tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thay đổi thông tin đầu trang hoặc chân trang trên.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab ghi chú và bản phân phát , thực hiện các thay đổi mà bạn muốn, sau đó bấm áp dụng cho tất cả.

Đầu trang

Xóa bỏ thông tin đầu trang và chân trang khỏi trang chiếu của bạn

 1. Trong dạng xem thường, hoặc trong dạng xem sắp xếp trang chiếu, trên tab viền ngoài hoặc tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn xóa bỏ thông tin đầu trang hoặc chân trang từ.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn xóa bỏ đầu trang và chân trang, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab trang chiếu , bỏ chọn hộp kiểm cho các tùy chọn mà bạn muốn xóa bỏ từ đầu trang hoặc chân trang.

  Mẹo: Để loại bỏ đầu trang và chân trang khỏi bản chiếu tiêu đề, hãy chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề .

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để loại bỏ thông tin từ các trang chiếu hoặc trang chiếu mà bạn đã chọn, bấm áp dụng.

  • Để loại bỏ thông tin từ tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm áp dụng cho tất cả.

Đầu trang

Xóa bỏ đầu trang và chân trang thông tin từ các ghi chú và bản phân phát

 1. Trong dạng xem thường, hoặc trong dạng xem sắp xếp trang chiếu, trên tab viền ngoài hoặc tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn xóa bỏ thông tin đầu trang hoặc chân trang từ.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy bấm vào trang chiếu đầu tiên mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào trang chiếu khác.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong đầu trang và chân trang hộp thoại, trên tab ghi chú và bản phân phát , hãy xóa hộp kiểm cho các tùy chọn mà bạn muốn xóa bỏ từ đầu trang hoặc chân trang.

 4. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×