Thay đổi hoặc loại bỏ ngày và thời gian tạo trang trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bất cứ khi nào bạn tạo một trang mới trong bất kỳ sổ ghi chép OneNote của bạn, ngày và thời gian được thêm vào trang. Điều này giúp dễ dàng hơn để tìm và sắp xếp trang cụ thể lên trên.

Mặc dù bạn không được hiện có thể chỉnh sửa ngày tạo trang trong OneNote Online, bạn có thể dùng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy Mac của bạn để thực hiện điều này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi hoặc loại bỏ trang tạo ngày hoặc thời gian trong OneNote 2016 cho Windows.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×