Thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mật khẩu sổ làm việc có thể được thay đổi hoặc loại bỏ bởi bất kỳ ai biết mật khẩu hiện tại.

Thận trọng: Mật khẩu trong Excel cho Mac và Word cho Mac có giới hạn ký tự 15. Bạn không thể mở một sổ làm việc hoặc tài liệu đã là mật khẩu bảo vệ trong phiên bản Windows dựa trên Excel hoặc Word nếu mật khẩu dài hơn mười lăm ký tự. Nếu bạn muốn mở tệp trong Office cho Mac, hãy yêu cầu tác giả trên nền tảng Windows để điều chỉnh độ dài mật khẩu.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thay đổi mật khẩu sổ làm việc

Thận trọng: Khi bạn tạo một mật khẩu cho sổ làm việc, ghi lại mật khẩu và giữ nó ở một nơi bảo mật. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn không thể mở hoặc truy cập vào sổ làm việc bảo vệ bằng mật khẩu.

  1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi mật khẩu cho.

  2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, bấm mật khẩu.

  3. Trong hộp mật khẩu để mở hoặc hộp mật khẩu để chỉnh sửa , hãy chọn tất cả nội dung.

  4. Nhập mật khẩu mới, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp thoại Xác nhận mật khẩu , nhập mật khẩu một lần nữa, sau đó bấm OK.

  6. Bấm lưu  Nút Lưu .

Loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

  1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn loại bỏ mật khẩu từ.

  2. Trên tab xem lại , bên dưới bảo vệ, bấm mật khẩu.

  3. Chọn tất cả nội dung trong hộp mật khẩu để mở hoặc hộp mật khẩu để chỉnh sửa , sau đó nhấn xóa bỏ.

  4. Bấm lưu  Nút Lưu .

Xem thêm

Yêu cầu mật khẩu để mở hoặc sửa đổi một sổ làm việc

Hạn chế quyền nội dung trong một tệp

Hạn chế thay đổi bằng cách sử dụng trạng thái chỉ đọc

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×