Thay đổi hướng của đồ họa SmartArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn xoay hoặc đảo một hình dạng, thay vì một hình dạng đồ họa SmartArt, hãy xem xoay hoặc đảo ảnh, hình dạng hoặc WordArt.

Để nhấn mạnh thay đổi hoặc đảo ngược dòng đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi hướng của nó bằng cách sử dụng ở bên phải để tính năng bên trái.

Ghi chú: Tính năng này không sẵn dùng cho tất cả các đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt kiểu Danh sách hình V cho thấy hướng từ Trái sang Phải
Đồ họa SmartArt kiểu Danh sách hình V cho thấy hướng từ Trái sang Phải
Đồ họa SmartArt kiểu Danh sách hình V cho thấy hướng từ Phải sang Trái
Đồ họa SmartArt kiểu Danh sách hình V cho thấy hướng từ Phải sang Trái

Bạn cũng có thể chuyển sang một bố trí khác nhau cho đồ họa SmartArt để hiển thị nội dung của bạn theo một cách khác nhau.

Đảo ngược hướng của đồ họa SmartArt

  1. Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

  2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm Tạo đồ họa , bấm phải sang trái.

    Ảnh tab Thiết kế của Công cụ SmartArt

    Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

    Ghi chú: Để chuyển trở lại hướng ban đầu của đồ họa SmartArt của bạn, hãy bấm lại phải sang trái .

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×