Thay đổi hình dạng thành hình dạng khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi hình dạng trong nhiều chương trình chuẩn Office . Để biết thêm thông tin về việc thay đổi WordArt, hãy xem Chèn WordArt. Để biết thêm thông tin về thay đổi kích cỡ hình dạng, bao gồm WordArt, hình ảnh và hộp văn bản, hãy xem thay đổi kích cỡ của ảnh, hình dạng, hộp văn bản, hoặc WordArt.

Bạn đang dùng chương trình Office nào?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng .

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng.

 3. Trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình dạng mà bạn muốn.

Đầu trang

Outlook

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng .

  công cụ vẽ, ảnh tab định dạng

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng.

 3. Trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình dạng mà bạn muốn.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng .

  Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng.

 3. Trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình dạng mà bạn muốn.

Đầu trang

Word

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa văn bản Ảnh nút .

  công cụ vẽ, ảnh tab định dạng

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 3. Bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hộp văn bản , bấm Thay đổi hình dạng, sau đó bấm vào hình dạng mà bạn muốn.

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×