Thay đổi gắn kết một điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các điều khiển mà người dùng nhập hoặc chọn dữ liệu trên một biểu mẫu, bao gồm hộp văn bản, hộp kiểm và hộp danh sách, được kết ghép với trường và nhóm trong nguồn dữ liệu của biểu mẫu. Nguồn dữ liệu theo cách trực quan được thể hiện bằng các thư mục (nhóm) và biểu tượng tài liệu (trường) trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu , lưu trữ dữ liệu liên kết với biểu mẫu. Nếu một điều khiển không gắn kết vào trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu, hoặc nếu nó được gắn kết không chính xác, thông tin nhập vào điều khiển không được lưu.

Đôi khi, bạn có thể thấy rằng bạn cần phải thay đổi ràng buộc cho điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, nếu bạn sao chép hộp văn bản và dán nó trong cùng một dạng xem của mẫu biểu mẫu, bạn thấy một thông báo khi bạn di chuyển con chuột qua một trong các hộp văn bản cho biết rằng họ lưu trữ dữ liệu trùng lặp. Điều này xảy ra vì các hộp văn bản được gắn kết với cùng một trường. Trong trường hợp này, bạn có thể rebind một trong các hộp văn bản vào một trường khác nhau trong nguồn dữ liệu.

Lưu ý: Các tính năng lô-gic kinh doanh, bao gồm xác thực dữ liệu, định dạng điều kiện, và quy tắc, dựa trên trường và nhóm, điều khiển không. Lý do này, khi bạn thay đổi ràng buộc cho điều khiển, bạn có thể mất bất kỳ kiểm soát dữ liệu, có điều kiện định dạng, hoặc quy tắc được liên kết với điều khiển ban đầu.

  1. Bấm chuột phải vào điều khiển có ràng buộc bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi gắn kết trên menu lối tắt.

  2. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn sử dụng nhiều hơn một nguồn dữ liệu, hãy bấm mà bạn muốn sử dụng trong danh sách nguồn dữ liệu trong hộp thoại Gắn kết điều khiển .

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Tạo trường mới hoặc nhóm để gắn kết điều khiển, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm trường mới hoặc nhóm, bấm Thêm trên menu lối tắt, nhập các thuộc tính phù hợp trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , sau đó bấm OK .

    • Để gắn kết điều khiển để điều khiển hiện có, bấm trường hoặc nhóm mà bạn muốn gắn kết điều khiển, sau đó bấm OK.

  4. Để kiểm tra các điều khiển và xác nhận rằng các ràng buộc là chính xác, hãy chọn điều khiển trên mẫu biểu mẫu. Biểu tượng xuất hiện trên điều khiển cho biết liệu nó được đúng gắn kết các trường hoặc nhóm.

    Biểu tượng ràng buộc

    Không có ba có thể gắn kết biểu tượng.

    Biểu tượng

    Mô tả

    Ảnh biểu tượng

    Ràng buộc là chính xác.

    Ảnh biểu tượng

    Điều khiển có thể không hoạt động như mong muốn. Để xác định vấn đề tiềm năng, bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm Thêm chi tiết trên menu lối tắt.

    Ảnh biểu tượng

    Điều khiển sẽ không hoạt động đúng. Để xác định vấn đề, bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm Thêm chi tiết trên menu lối tắt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×