Thay đổi diện mạo của phần Web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu trang Web, bạn có thể cấu hình phần Web theo nhiều cách. Từ trình duyệt Web của bạn, bạn có thể thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng trang bảo trì phần Web. Bạn có thể thêm cấu hình phần Web bằng cách sử dụng một SharePoint tương thích Web chương trình thiết kế, chẳng hạn như Microsoft SharePoint Designer 2010.

Để tìm hiểu về các phần Web trong SharePoint, hãy xem Phần Web dạng xem và biểu mẫu trong SharePoint Designer 2010.

Trong bài viết này

Thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng ngăn công cụ

Mở và dùng trang bảo trì phần Web

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Hình thức

Bố cục

Nâng cao

Thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng ngăn công cụ

Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của phần Web bằng cách gán giá trị vào các thuộc tính phần Web. Tất cả các phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính phổ biến để cho phép bạn xác định thuộc tính cho hình thức, bố trí, và thông tin khác. Phần Web cũng có thể tùy chỉnh các thuộc tính chỉ áp dụng cho phần Web đó.

 1. Trên menu Hành động Site Menu Hành động site , bấm Sửa Trang.

 2. Trỏ đến phần Web, bấm vào mũi tên xuống và sau đó bấm Sửa phần Web.

 3. Các thuộc tính phổ biến và tùy chỉnh của phần Web xuất hiện trong ngăn công cụ. Ví dụ, bạn có thể thay đổi thuộc tính phổ biến có thể bao gồm tên của phần Web, kích cỡ, và tham số bố trí khác. Thuộc tính tùy chỉnh là các thiết đặt dành riêng cho phần Web đã cho.

  Lưu ý: Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân, người phát triển phần Web có thể giới hạn các thuộc tính tùy chỉnh có thể thay đổi cho phần Web đó.

 4. Để lưu các thay đổi của bạn và đóng ngăn công cụ, hãy bấm OK. Để xem các thay đổi của bạn mà không đóng ngăn công cụ, bấm vào Áp dụng.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Mở và dùng Trang Bảo trì Phần Web

Nếu bạn gặp vấn đề gì với một phần Web hoặc kết nối phần Web trên một trang, bạn có thể dùng trang bảo trì phần Web để giúp tách và khắc phục vấn đề của bạn. Bạn phải có quyền thích hợp để sử dụng trang bảo trì phần Web.

Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn phần Web hoặc kết nối phần Web nào đang gây ra vấn đề trên trang phần Web của bạn, đó là nên làm việc trong một thời từng bước bằng cách đóng một phần Web tại một thời điểm và sau đó duyệt qua các trang phần Web (bấm đi lại với một phần Web của tôi Trang) để xem liệu có khắc phục vấn đề. Sau khi bạn xác định vấn đề phần Web, bạn có thể xem xét việc đặt lại hoặc xóa bỏ nó.

 1. Mở thư viện tài liệu có chứa trang.

 2. Trỏ tới tên của trang, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa thuộc tính.

 3. Bấm Mở trang phần Web trong dạng xem hoạt động bảo trì để hiển thị trang bảo trì phần Web.

  Lưu ý: Để truy nhập trang bảo trì phần Web cho trang không được lưu trữ trong thư viện tài liệu, chẳng hạn như trang chủ của trang, chắp thêm nội dung = 1 đến cuối của URL cho trang.

 4. Xác nhận rằng bạn đang ở trong dạng xem mà bạn muốn, dạng xem cá nhân hoặc dạng xem chia sẻ. Nếu bạn cần chuyển đổi dạng xem, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân và bạn muốn chuyển sang dạng xem chia sẻ, bấm chuyển sang dạng xem chia sẻ.

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem chia sẻ và bạn muốn chuyển sang dạng xem cá nhân, hãy bấm chuyển sang dạng xem cá nhân.

 5. Chọn một hoặc nhiều phần Web, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển phần Web vào bộ sưu tập trang phần Web, hãy bấm đóng.

  • Để loại bỏ giá trị bất động sản cá nhân và dùng lại các giá trị thuộc tính chung của phần Web, hãy bấm đặt lại. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi việc đặt lại một phần Web.

  • Để xóa vĩnh viễn một phần Web khỏi trang, hãy bấm xóa. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi xóa bỏ phần Web.

   Lưu ý: Nếu thuộc tính cho phép sửa trong dạng xem cá nhân được chọn, phần Web chỉ có thể bị xóa trong một dạng xem chia sẻ.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm Quay lại để trang phần Web.

  Lưu ý: Bạn không thể dùng trang bảo trì phần Web để đóng, đặt lại hoặc xóa phần Web tĩnh (tức là một phần Web ngoài vùng phần Web).

  Để duy trì phần Web tĩnh, bạn phải sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với SharePoint

Đầu Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Width

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở trang không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định có hiển thị Phần Web hay không khi người dùng mở trang. Nếu hộp kiểm này được chọn, Phần Web chỉ hiển thị khi bạn đang thiết kế trang và có hậu tố (Ẩn) được nối vào tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng văn bản trong nội dung của phần Web. Ví dụ, tiếng ả-Rập là một ngôn ngữ phải-qua-trái; Tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác là ngôn ngữ từ trái sang phải.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu các phần Web trong vùng được sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới, một giá trị 0 nghĩa là phần Web xuất hiện ở phía trên cùng của vùng. Nếu các phần Web trong vùng được sắp xếp thứ tự từ trái sang phải, một giá trị của 1 có nghĩa là phần Web xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một phần Web vào một vùng trống được sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới, chỉ mục vùng là 0. Khi bạn thêm phần Web thứ hai đến phía dưới cùng của vùng, chỉ mục vùng của nó là 1. Để di chuyển phần Web thứ hai ở trên cùng của vùng, nhập 0, sau đó nhập 1 cho phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột trên tiêu đề phần Web hoặc biểu tượng phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý:  Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp mặc định chỉ mở trong cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×