Thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint

Thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị toàn cục hoặc SharePoint trong Office 365, bạn có thể bật tính năng trang và nội dung bạn muốn trên trang chủ SharePoint bằng cách thay đổi danh sách nối kết ở bên trái. Để thêm nối kết đến một trang SharePoint máy chủ, hãy xem Video: thêm nối kết đến một trang.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Để tìm hiểu thêm về trang chủ SharePoint , hãy xem Tìm site và cổng trong Office 365.

Để xem trang chủ SharePoint trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem Nơi đăng nhập vào Office 365.

 2. Chọn SharePoint từ danh sách ứng dụng.

  Trang bắt đầu Office 365 với SharePoint được chọn

  Nếu bạn không nhìn thấy danh sách ứng dụng, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái của trang, sau đó chọn SharePoint.

Danh sách ứng dụng Office 365 từ nút công cụ khởi động ứng dụng

Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

Bạn sẽ thấy danh sách nối kết ở bên trái của trang.

Danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint online

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Bật liên kết với sửa được chọn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Để thêm một nối kết, chọn + Add.

  Bật nối kết thêm được chọn

 3. Điền vào văn bản để hiển thịđịa chỉ trong hộp thoại nối kết mới .

  Thêm một nối kết nổi bật

 4. Bấm thử nối kết để kiểm tra nối kết.

 5. Bấm Lưu.

  Nối kết mới sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách. Để thay đổi vị trí nối kết Hiển thị, bạn có thể kéo và thả nó trong danh sách.

 6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nổi bật với sửa được chọn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bấm vào nối kết bạn muốn thay đổi.

  Sửa một nối kết nổi bật
 3. Điền vào văn bản để hiển thịđịa chỉ trong hộp thoại sửa nối kết .

  Tính năng sửa nối kết nội dung

 4. Bấm thử nối kết để kiểm tra nối kết.

 5. Bấm Lưu.

 6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

  Để thay đổi vị trí nối kết Hiển thị, bạn có thể kéo và thả nó trong danh sách.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nổi bật với sửa được chọn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Kéo và thả mỗi nối kết đến vị trí bạn muốn có trong danh sách.

 3. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nổi bật với sửa được chọn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Bấm X.

  Bật liên kết với xóa được tô sáng

 3. Bấm xóa bỏ trong hộp thoại xác nhận.

 4. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

Lưu ý: Nếu bạn đã tùy chỉnh site được đề xuất trong dạng xem cổ điển về trang site SharePoint , phần nối kết Trang chủ SharePoint được nhập trước thông những site. Tập hợp trước khi site được đề xuất trong danh sách nối kết sẽ xảy ra chỉ sau khi người dùng đầu tiên truy cập trang chủ SharePoint mới. Nếu bạn trở lại dạng xem cổ điển và thay đổi các site được đề xuất, những thay đổi sẽ không được phản ánh trong danh sách nối kết trên trang chủ SharePoint .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×