Thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint

Thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dưới dạng SharePoint hoặc người quản trị công ty, bạn có thể bật tính năng trang và nội dung bạn muốn trên trang chủ SharePoint mới bằng cách thay đổi danh sách nối kết ở bên trái.

Ghi chú: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Để tìm hiểu thêm về trang chủ của SharePoint, hãy xem Tìm site và cổng trong Office 365.

Để xem trang chủ SharePoint trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và sau đó chọn lát xếp SharePoint (trước đây là các lát xếp site ) hoặc bấm SharePoint (trước đây là trang) ở phía trên cùng của trang.

Ô Sites trong Office 365

Bạn sẽ thấy danh sách nối kết ở bên trái của trang.

Trang chủ Hiển thị danh sách nối kết với nút sửa

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nối kết với lệnh sửa

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị của bạn.

 2. Để thêm một nối kết, chọn + Add.

  Thêm nối kết lệnh

 3. Điền vào văn bản để hiển thịđịa chỉ trong hộp thoại nối kết mới .

  Hộp thoại nối kết mới

 4. Bấm thử nối kết để kiểm tra nối kết.

 5. Bấm Lưu.

  Nối kết mới sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách. Để thay đổi vị trí nối kết Hiển thị, bạn có thể kéo và thả nó trong danh sách.

 6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nối kết với lệnh sửa

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị công ty của bạn.

 2. Bấm vào nối kết bạn muốn thay đổi.

 3. Điền vào văn bản để hiển thịđịa chỉ trong hộp thoại sửa nối kết .

  Hộp thoại nối kết sửa

 4. Bấm thử nối kết để kiểm tra nối kết.

 5. Bấm Lưu.

 6. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

  Để thay đổi vị trí nối kết Hiển thị, bạn có thể kéo và thả nó trong danh sách.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nối kết với lệnh sửa

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị công ty của bạn.

 2. Kéo và thả mỗi nối kết đến vị trí bạn muốn có trong danh sách.

 3. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

 1. Bấm sửa ở phía trên cùng của danh sách.

  Danh sách nối kết với lệnh sửa

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn không có quyền để thay đổi danh sách nối kết . Liên hệ với người quản trị công ty của bạn.

 2. Bấm X.

  Xóa bỏ một nối kết từ danh sách nối kết

 3. Bấm xóa bỏ trong hộp thoại xác nhận.

 4. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, bấm thực hiện khi bạn đã làm xong.

Ghi chú: Nếu bạn đã tùy chỉnh site được đề xuất trong dạng xem cổ điển về trang site SharePoint, phần liên kết của trang chủ của SharePoint được nhập trước thông những site. Tập hợp trước khi site được đề xuất trong danh sách nối kết sẽ xảy ra chỉ sau khi người dùng đầu tiên truy cập trang chủ SharePoint mới. Nếu bạn trở lại dạng xem cổ điển và thay đổi các site được đề xuất, những thay đổi sẽ không được phản ánh trong danh sách nối kết trên trang chủ của SharePoint.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×